Varer - 111345-2019

08/03/2019    S48    - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Slangelse: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2019/S 048-111345

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 045-104104)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
SK Varme A/S
27736904
Nordvej 6
Slangelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
Telefon: +45 52344335
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a601bde-b1c2-4b04-8caa-f215b474a3fd/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for Levering af Komponenter og Muffemontage for Udførelse af Fjernvarmeledninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på at dække Ordregivers behov i den forbindelse. Bemærk dog, at Rammeaftalen ikke er forpligtende, idet Ordregiver forbeholder sig ret til ved større projekter at udbyde levering af komponenter og muffemontage inkl. fjernvarmestik på særskilt. Rammeaftalen omfatter bl.a. Fjernvarmerør, Præfittings, Muffer og muffemontage samt Levering og montering af alarmsystem

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 045-104104

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.6
I stedet for:
Læses:

30 000 000 DKK.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Rammeaftalens samlede estimerede værdi udgør 30 000 000 DKK.