Tjenesteydelser - 111374-2019

08/03/2019    S48

Danmark-Glostrup: Isoleringsarbejde

2019/S 048-111374

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Duniya Faqiri
E-mail: dfa@vestfor.dk
Telefon: +45 44857723
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233933&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233933&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af sandblæsning og isolering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45320000 Isoleringsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører udførelse af sandblæsnings- og isoleringsarbejde for Vestforbrænding.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sandblæsning,

- Delaftale 2: Isolering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Sandblæsning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45452100 Rengøring af ydermure ved sandblæsning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sandblæsningsarbejde i forbindelse med revisioner mv., se Bilag 1A. Kravspecifikation for detaljer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

5 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Isolering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45452100 Rengøring af ydermure ved sandblæsning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Isoleringsarbejde i forbindelse med revisioner mv., se Bilag 1B. Kravspecifikation for detaljer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

5 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og ansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’et. Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erhvervs- og ansvarsforsikring i form af gyldig forsikringspolice og kvittering for betaling.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende finansielle nøgletal:

Likviditetsgrad:

- Tallet skal være større end 100 for det sidste afsluttede regnskabsår,

- Afkastningsgrad: Tallet skal være større end 10 for det sidste afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad:Tallet skal være større end 30 for det sidste afsluttede regnskabsår.

Årsomsætning for de sidste det afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, skal være sammenlignelig med aftalens genstand. Det er således et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning for det sidste afsluttede regnskabsår som svarer til minimum det dobbelte af den samlede tilbudssum pr. delaftale. Såfremt virksomheden ikke er i stand til at leve op til krav om årsregnskab, kan denne basere sig på andres økonomiske og finansielle formåen, jf. UBL §147. Oplysninger herom skal angives i ESPD’et.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

2 sammenlignelige referencer pr. delaftale inden for aftalens genstand, jf. pkt.1.2, inden for de sidste 3 år.

- For delaftale 1: Sandblæsning gælder, at leverandøren kan fremskaffe 2 referencer for udførelse af sandblæsningsarbejde i andre forsyningsselskaber og/eller forbrændingsanlæg,

- For delaftale 2: Isolering gælder, at leverandøren kan fremskaffe 2 referencer for udførelse af isoleringsarbejde i andre forsyningsselskaber og/eller forbrændingsanlæg. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremskaffe det ovenfor angivne antal referencer, skal Tilbudsgiver her angive, hvilke ledende medarbejdere der skal anvendes til udførelse af aftalen, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/10/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019