Tjenesteydelser - 111442-2019

08/03/2019    S48    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Skærbæk: Tjenester på miljøområdet

2019/S 048-111442

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 066-124906)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Radius Elnet A/S
29915458
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000
Danmark
Kontaktperson: Søren U. Schmidt
E-mail: sorsc@radiuselnet.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

I.1)Navn og adresser
Dansk Gas Distribution A/S
Erritsø
7000
Danmark
Kontaktperson: Søren U. Schmidt
E-mail: sorsc@radiuselnet.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning vedrørende energibesparelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 830 af 27.6.2016).

For at kunne deltage i det løbende udbud af energibesparelser kræves det, at leverandøren har tilmeldt sig kvalifikationsordningen for indkøb af energibesparelser, herunder underskrevet Aftale jf. III.1.9.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 066-124906

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Kvalifikationsordning vedrørende energibesparelser
I stedet for:
98390000
Læses:
90700000
Afsnit nummer: I.1
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: I.1) anden del efter NUTS-kode DK0
I stedet for:

Ændre følgende:

Internetadresse(r): Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

Fjerne følgende del:

Navn og adresser

Dansk Gas Distribution A/S

Erritsø

7000

Danmark

Kontaktperson: Søren U. Schmidt

E-mail: sorsc@radiuselnet.dk

NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dongenergy.dk

Læses:

I.1)

Navn og adresser

Radius Elnet A/S29915458

Kraftværksvej 53 Skærbæk

7000 Danmark

Kontaktperson: Søren U. Schmidt

E-mail: sorsc@radiuselnet.dk NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.orsted.dk

Afsnit nummer: II.2.4
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Hele II.2.4
I stedet for:

Udbuddet vedrører indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Indkøbene vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 830 af 27.6.2016).

For at kunne deltage i det løbende udbud af energibesparelser kræves det, at leverandøren har tilmeldt sig kvalifikationsordningen for indkøb af energibesparelser, herunder underskrevet Aftale jf. III.1.9).

Læses:

Radius indkøber indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Disse Betingelser omfatter indkøb under kvalifikationsordningen ”Kvalifikationsordning vedrørende energibesparelser” annonceret i TED (Tenders Electronic Daily) bekendtgørelsesnummer ”2017/S 066-124906”.

Med disse Betingelser ønskes det at gøre det nemt for Leverandøren at sælge og levere energibesparelser til Radius. Betingelserne regulerer Leverandørens leverancer af energibesparelser til Radius på baggrund af udbud afholdt under kvalifikationsordningen.

Udbuddene under kvalifikationsordningen vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftalen mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen,) BEK nr. 619 af 29.5.2018.

De indberetningsberettigede energibesparelser, som skal leveres i henhold til Betingelserne under denne ordning, skal være baseret på aftaler om indberetningsberettigede energibesparelser med forbrugere, jf.Energisparebekendtgørelsen, som indgås efter Betingelsernes ikrafttræden.

Afsnit nummer: III.1.9
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Tilføjes til denne sektion
I stedet for:

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Leverandøren skal selvregistreres i den elektroniske udbudsportal Scanmarket samt underskrive Aftale »Standardbetingelser for deltagelse i Radius' kvalifikationsordning af energibesparelser«. Aftalen kan downloades fra Scanmarket.

Link til selvregistrering i Scanmarket: https://dongenergy.scanmarket.com/SupplierRegistration/NewSupplier?eventId=203517&ccsum=d2e87a3573e74422c5a20cfab4d1bee9

Deltagelse i elektroniske auktioner sker i henhold til de til en hver tid gældende standard vilkår gældende under denne kvalifikationsordning.

Læses:

Deltagelse i elektroniske auktioner sker i henhold til de til en hver tid gældende betingelser under denne kvalifikationsordning.

Oprettelse og selvregistrering i kvalifikationordningen skal foretages igennem det elektroniske system Scanmarket jf følgende link:

https://dongenergy.scanmarket.com/SupplierRegistration/NewSupplier?eventId=203517&ccsum=05ab7ca0ef257e8bc1b0e623fe0f54f1

Afsnit nummer: IV.1.6
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Tilføjelse til punkt IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
I stedet for:
Læses:

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Indkøb af energibesparelser sker ved afholdelse af elektronisk auktion.

Afsnit nummer: I.2
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Hele punktet
I stedet for:

Kontrakten omfatter fælles udbud.

Læses:

Kontrakten omfatter ikke fælles udbud.

Afsnit nummer: I.3
Delkontraktnr.: 124906-2017-DA
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Fjernelse af punkt
I stedet for:
Læses:
Afsnit nummer: Titel
I stedet for:

Danmark-Skærbæk: Andre tjenesteydelser

Læses:

Danmark-Skærbæk: Tjenester på miljøområdet

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Beskrivelse af vores udbud:

Beskrivelse af udbuddet:

Radius indkøber indberetningsberettigede energibesparelser efter de gældende regler i Forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014).

Disse Betingelser omfatter indkøb under kvalifikationsordningen ”Kvalifikationsordning vedrørende energibesparelser” annonceret i TED (Tenders Electronic Daily) bekendtgørelsesnummer ”2017/S 066-124906”.

Med disse Betingelser ønskes det at gøre det nemt for Leverandøren at sælge og levere energibesparelser til Radius. Betingelserne regulerer Leverandørens leverancer af energibesparelser til Radius på baggrund af udbud afholdt under kvalifikationsordningen.

Udbuddene under kvalifikationsordningen vil omhandle energibesparelser i henhold til den til enhver tidsgældende energispareaftalen mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energibesparelser (herefter Energispareaftalen) og bekendtgørelse om energiydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter Energisparebekendtgørelsen,) BEK nr. 619 af 29.5.2018.

De indberetningsberettigede energibesparelser, som skal leveres i henhold til Betingelserne under denne ordning, skal være baseret på aftaler om indberetningsberettigede energibesparelser med forbrugere, jf.Energisparebekendtgørelsen, som indgås efter Betingelsernes ikrafttræden.