Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 111495-2021

05/03/2021    S45

Hrvatska-Zagreb: Sustav za kliničku kemiju

2021/S 045-111495

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 007-010870)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku – grupe

Referentni broj: 010-018-108-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33159000 Sustav za kliničku kemiju
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske testove i uzorkovanje za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.

Grupa 1.: Potrošni materijal za imunokemijske analize

Jedinična mjera nabave je pakiranje reagensa. Ponuditelj treba ponuditi dovoljan broj pakiranja, koji omogućuje izvođenje broja testova navedenog u Troškovniku, na imunokemijskom analizatoru Cobas e601. Okvirna godišnja količina testova navedena u Troškovniku uključuje sve analize uzoraka, ponavljanja mjerenja, unutarnju kontrolu kvalitete i postupke kalibracije. Trošak reagensa uključuje sve zahtjeve navedene niže u tekstu. Uz dostavu reagensa, sav ostali potrošni materijal dostavljat će se Naručitelju kao pomoćna isporuka, glavnoj isporuci. U Troškovniku je moguće navesti isključivo cijela pakiranja. Broj pakiranja nije dozvoljeno navoditi decimalnim brojevima.

Trošak reagensa uključuje:

1) računalni program....

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 007-010870

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: