Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 111576-2019

11/03/2019    S49

Belgien-Bruxelles: Enkelt rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af generel online-undervisning til deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps.

2019/S 049-111576

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate for Youth, Education and Erasmus+; Unit for Youth, Volunteer Solidarity and Traineeships Office
Postadresse: Rue Joseph II, 70
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Malgorzata Kozlowska
E-mail: eac-unite-B3@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Enkelt rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af generel online-undervisning til deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps.

Sagsnr.: EAC/03/2018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80570000 Uddannelsestilbud til personlig udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forordning (EU) 2018/1475 til oprettelse af Det Europæiske Solidaritetskorps trådte i kraft 5.10.2018 og dannede en ny, sammenhængende ramme for solidaritetsaktiviteter. Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder unge mennesker nogle let tilgængelige muligheder for at engagere sig i solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet og med en stærk europæisk dimension som et middel til at bidrage til styrkelsen af sammenhæng, solidaritet, social samhørighed og demokrati i deltagerlandene. Der planlægges følgende typer aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps: solidaritetsaktiviteter (frivilligt arbejde, praktikophold og job), frivillige team, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter. Europa-Kommissionen fremsætter som en integreret del af Det Europæiske Solidaritetskorps-initiativ fastlagt ved forordningen forslag om et sæt kvalitets- og støttetiltag, herunder den generelle online-undervisning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det overordnede formål med denne rammeaftale er at tilrettelægge online-undervisning som en integreret del af en læringsproces i Det Europæiske Solidaritetskorps i sammenhæng med kvalitets- og støttetiltagene. De leverede tjenester bør opmuntre de registrerede ansøgere til at deltage i korpset og i sidste ende forberede dem til deres deltagelse i aktiviteterne.

Dette udbud har to specifikke mål:

— at levere tjenesteydelser vedrørende udvikling og tilpasning af e-læringskurser til den generelle online-undervisning og hjælpetjenester, der imødekommer undervisningsbehovene hos alle registrerede ansøgere til Det Europæiske Solidaritetskorps, uafhængigt af deres deltagelse i en af Korpsets aktiviteter, og undervisningsbehovene hos registrerede deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, som skal deltage i en af Korpsets aktiviteter, med henblik på at supplere tilbuddet om en undervisnings- og evalueringscyklus

— at levere cloud-applikationstjenester (Software-as-a-Service, i det følgende kaldet »SaaS«) i et system til forvaltning af e-læring med henblik på levering af de generelle online-undervisningskurser og levering af online-hjælpetjenester via en dedikeret webplatform, der er tilgængelig for registrerede ansøgere i portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps, på en sådan måde, at undervisningskurserne er tilgængelige når som helst, hvor som helst og fra en hvilken som helst enhed og derfor giver mulighed for en individualiseret læringsplan. SaaS skal understøtte integrationen i Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og app.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange, hver gang for en periode på 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det Europæiske Solidaritetskorps oprettet ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2.10.2018 om de retlige rammer for Det Europæiske Solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt 2.1).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk, Irsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn, fødselsdato og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage inden datoen for åbningen af bud til: EAC-UNITE-B3@ec.europa.eu med udbuddets referencenummer, EAC/03/2018, i e-mailens emnelinje.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2019