Dostawy - 111639-2017

TITytułPolska-Rzeszów: Odczynniki i środki kontrastowe
NDNr dokumentu111639-2017
PDData publikacji25/03/2017
OJDz.U. S60
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2017
DTTermin04/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV33141127 - Hemostatyki wchłanialne
33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe
OCPierwotny kod CPV33141127 - Hemostatyki wchłanialne
33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.rzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE