Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 111739-2016

02/04/2016    S65

Belgija-Bruselj: Naročilo storitev za podporo evropski platformi za boj proti neprijavljenemu delu

2016/S 065-111739

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštni naslov: rue Joseph II 27
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Mr Jackie Morin
E-naslov: EMPL-VT-2016-005@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1368
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Naročilo storitev za podporo evropski platformi za boj proti neprijavljenemu delu.

Referenčna številka dokumenta: VT/2016/005.
II.1.2)Glavna koda CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

To naročilo storitev bo udejanjilo misijo, cilje in dejavnosti evropske platforme za izboljšanje sodelovanja v boju proti neprijavljenemu delu, v skladu z naročilom zakonodajalca. Naloge v okviru tega naročila storitev zahtevajo visokokakovosten prispevek strokovnjakov z več področij, večdisciplinarno razmišljanje in močno usklajevanje z namenom pomoči Komisiji in evropski platformi pri razvoju celovitega in skladnega koncepta.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
98000000 Druge javne, skupne in osebne storitve
80000000 Storitve izobraževanja in usposabljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca ali kateri koli drug kraj, naveden v ponudbi.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To naročilo storitev bo udejanjilo misijo, cilje in dejavnosti evropske platforme za izboljšanje sodelovanja v boju proti neprijavljenemu delu, v skladu z naročilom zakonodajalca. Naloge v okviru tega naročila storitev zahtevajo visokokakovosten prispevek strokovnjakov z več področij, večdisciplinarno razmišljanje in močno usklajevanje z namenom pomoči Komisiji in evropski platformi pri razvoju celovitega in skladnega koncepta.

Naloge zajemajo podporo za medsebojno učenje, izmenjavo informacij, krepitev zmogljivosti in izvajanje učnih rezultatov, razvoj integriranih povezav za izmenjavo osebja, skupne dejavnosti in dejavnosti usposabljanja, kot so tečaji „usposabljanja inštruktorjev“, ekonomske in pravne analize, konceptualno delo, podporo za komunikacijske dejavnosti in organizacijo logistike.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo storitev se lahko podaljša največ 3-krat za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) 2014–2020.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 033-052436
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/06/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/06/2016
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, rue Joseph II 27, 1049 Brussels, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/03/2016