Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 111750-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

01/04/2015    S64

il-Pajjiżi l-Baxxi-L'Aja: xtillieri tat-TIK, il-mogħdija ta' kejbils u elementi oħrajn passivi u attivi tal-infrastruttura inklużi s-servizzi rrelatati

2015/S 064-111750

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: L-Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: L'Aja
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Għall-attenzjoni ta’: L-Uffiċċju tal-Ksib
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531681
Feks: +31 703180808

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.europol.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=779

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Xtillieri tat-TIK, mogħdija ta' kejbils u elementi oħrajn passivi u attivi tal-infrastruttura inklużi servizzi rrelatati.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 7: Servizzi tal-kompjuter u oħrajn relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: The Hague, il-Pajjiżi l-Baxxi.

Kodiċi NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 10
Ġustifikazzjoni għal ftehim qafas, li t-tul ta' żmien tiegħu jaqbeż l-erba’ snin: It-tul ta' żmien eċċezzjonali tal-kuntratt hu meħtieġ minħabba l-ħtiġijiet speċifiċi tal-oġġetti u s-servizzi nklużi fl-iskop tas-sejħa għall-offerti, pereżempju l-manutenzjoni estiża.

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 10 000 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Din l-offerta hija meħtieġa sabiex ikunu ordnati oġġetti u servizzi rrelatati mal-ixtillieri tat-TIK standard u magħmula apposta għas-siti tal-Europol.
— L-oġġetti: jinkludu iżda mhux limitati għal xtillieri tat-TIK standard u mibnija apposta bir-ramm irrelatat u/jew il-fibra ewlenija/kejbils għall-konnessjoni, l-elementi tal-infrastruttura attivi u passivi bħal ma huma iżda mhux limitati għall-provvista tal-enerġija mingħajr interruzzjonijiet (UPS), unità għad-distribuzzjoni tal-enerġija (PDU), mekkaniżmu għat-tiskir tal-bibien, kameras, swiċċijiet 'KVM' (tastiera, vidjow u maws) u soluzzjonijiet għall-immaniġġjar mill-bogħod.
— Is-servizzi: jinkludu iżda mhux limitati għall-installazzjoni ta' oġġetti, l-implimentazzjoni u l-konfigurazzjoni ta' softwer, il-konsulenza, l-immaniġġjar tal-proġett, it-taħriġ, it-trasport, il-ħażna u l-appoġġ (fuq is-sit u mill-bogħod), kif ukoll kwalunkwe attività oħra rrelatata mad-disinn, il-bini u l-appoġġ taċ-ċentru tad-dejta. Is-servizzi jisgħu wkoll jinkludu l-immaniġġjar tal-proġett u l-konsulenza ta' strutturi ġodda kif ukoll it-tkabbir maġġur tal-ambjent kurrenti tal-Europol.
Il-parti tal-manutenzjoni:
— il-manutenzjoni tal-ixtillieri ġodda u eżistenti u l-komponenti attivi/passivi rrelatati fis-siti kollha msemmija hawn fuq.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

48800000 Servers u sistemi ta' informazzjoni, 48820000 Servres, 45300000 Xogħol ta’ l-istallazzjoni fil-bini, 45314320 Stallazzjoni tal-cable tal-kompjuter, 30200000 Apparat u aċċessorji tal-kompjuter, 72315000 Servizzi ta' amministrazzjoni u appoġġ tad-data tan-network

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
It-tul tal-kuntratt se jkun ta' sentejn (2) bil-possibbiltà ta' 2 estensjonijiet ta' sentejn (2) kull waħda għall-parti tax-xiri (total ta' 6 snin). Il-parti tal-manutenzjoni tal-kuntratt se jkollha 2 tiġdidiet addizzjonali possibbli ta' sentejn (2) kull waħda (total ta' 10 snin). In-nefqa għall-perijodu massimu tal-ħajja tal-kuntratt hija mhux iżjed minn EUR 10 000 000.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Skont id-dokumentazzjoni ta' qabel il-kwalifika.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Skont id-dokumentazzjoni ta' qabel il-kwalifika.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Skont id-dokumentazzjoni ta' qabel il-kwalifika.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Ristretta
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
D/C1/1503.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
29.4.2015 - 23:59
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
Oħrajn: Qed tinġibed l-attenzjoni ta' dak i jitfa' l-offerta għall-fatt li l-Ingliż huwa l-lingwa tax-xogħol tal-Europol.
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Id-dokumenti kollha rrelatati ma' din is-sejħa għall-offerti jistgħu jitniżżlu u jinqraw fuq il-konnessjoni għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku ppublikata hawn fuq, iżda sabiex jintużaw ftit għażliet fuq is-sit tal-Internet għat-tfigħ tal-offerti, l-utenti jeħtieġu li jidħlu fis-sit. La darba jidħlu fis-sit, l-utenti se jkollhom l-għażla li 'jinkitbu' għal sejħa għall-offerti li jfisser li jirċievu notifiki għal avvenimenti bħall-pubblikazzjoni ta' dokumenti ġodda jew mistoqsijiet. Barra minn hekk, dan se jippermetti lill-utenti li jsaqsu mistoqsijiet irrelatati mas-sejħa għall-offerti.
L-Europol tirrikmanda dan b'mod qawwi sabiex ma tissugrax titlef l-ebda tagħrif.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jitwaqqaf dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20.3.2015