Teenused - 111771-2015

Kuva koondatud vaade

01/04/2015    S64

Luksemburg-Luxembourg: Töövõtjate aastanimekiri

2015/S 064-111771

(Finantsmääruse kohaldamise eeskirjade (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012) artikkel 124)


I jaotis: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed:

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: infrastruktuuri peadirektoraat, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Tel +352 4303-1.

Interneti-aadress(id):

Hankija põhiaadress: http://www.curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://www.curia.europa.eu


II jaotis: Lepingute loetelu, mille sõlmimise teadet ei ole avaldatud

II.1)Lepingu laad:
Teenused.
II.2)Lepingu sõlmimine:
Leping nr 1.
Nimetus: Euroopa Liidu Kohtu töötajate vedu Luxembourgi linna bussiteenust kasutades.
II.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
21.2.2014.
II.2.2)Teave pakkumiste kohta:
Laekunud pakkumiste arv: 1.
II.2.3)Ettevõtte nimi ja aadress, kellega sõlmiti leping:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxembourg, LUKSEMBURG.
II.2.4)Lepingu objekt:
Euroopa Liidu Kohtu töötajate vedu Luxembourgi linna bussiteenust kasutades.
II.2.7)Lepingu(te) lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 100 485,25 EUR (käibemaksuta).


III jaotis: Täiendav teave

III.2)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
20.3.2015.