Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 111771-2015

Pateikti glaustą rodinį

01/04/2015    S64

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Metinis rangovų sąrašas

2015/S 064-111771

(Finansinio reglamento taikymo taisyklių 124 straipsnis; Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012)


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Infrastruktūros generalinis direktoratas, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4303-1.

Interneto adresas (-ai):

Bendras perkančiosios organizacijos adresas: http://www.curia.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: http://www.curia.europa.eu


II dalis: Sutartys, apie kurių paskyrimą nebuvo pranešta jokiu konkrečiu skelbimu

II.1)Sutarties pobūdis:
Paslaugos.
II.2)Sutarties skyrimas:
Sutartis Nr. 1.
Pavadinimas: Teisingumo Teismo darbuotojams skirtas transportas teikiant Liuksemburgo miesto autobusų paslaugas.
II.2.1)Sutarties skyrimo data:
21.2.2014.
II.2.2)Informacija apie pasiūlymus:
Gautų pasiūlymų skaičius: 1.
II.2.3)Ūkinės veiklos vykdytojo, kuriam paskirta sutartis, pavadinimas ir adresas:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS.
II.2.4)Sutarties objektas:
Teisingumo Teismo darbuotojams skirtas transportas teikiant Liuksemburgo miesto autobusų paslaugas.
II.2.7)Bendra galutinė sutarties (-čių) vertė:
Vertė: 100 485,25 EUR (be PVM).


III dalis: Papildoma informacija

III.2)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.3.2015.