Paslaugos - 111771-2015

Pateikti glaustą rodinį

01/04/2015    S64

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Metinis rangovų sąrašas

2015/S 064-111771

(Finansinio reglamento taikymo taisyklių 124 straipsnis; Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012)


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Infrastruktūros generalinis direktoratas, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4303-1.

Interneto adresas (-ai):

Bendras perkančiosios organizacijos adresas: http://www.curia.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: http://www.curia.europa.eu


II dalis: Sutartys, apie kurių paskyrimą nebuvo pranešta jokiu konkrečiu skelbimu

II.1)Sutarties pobūdis:
Paslaugos.
II.2)Sutarties skyrimas:
Sutartis Nr. 1.
Pavadinimas: Teisingumo Teismo darbuotojams skirtas transportas teikiant Liuksemburgo miesto autobusų paslaugas.
II.2.1)Sutarties skyrimo data:
21.2.2014.
II.2.2)Informacija apie pasiūlymus:
Gautų pasiūlymų skaičius: 1.
II.2.3)Ūkinės veiklos vykdytojo, kuriam paskirta sutartis, pavadinimas ir adresas:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS.
II.2.4)Sutarties objektas:
Teisingumo Teismo darbuotojams skirtas transportas teikiant Liuksemburgo miesto autobusų paslaugas.
II.2.7)Bendra galutinė sutarties (-čių) vertė:
Vertė: 100 485,25 EUR (be PVM).


III dalis: Papildoma informacija

III.2)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.3.2015.