Pakalpojumi - 111771-2015

Rādīt kompakto skatījumu

01/04/2015    S64

Luksemburga-Luksemburga: Ikgadējais darbuzņēmēju saraksts

2015/S 064-111771

(Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 124. pants; Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012)


I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i):

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirekcija, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA. Tālr. +352 4303-1.

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: http://www.curia.europa.eu


II iedaļa: To līgumu saraksts, kuriem nav publicēts īpašs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

II.1)Līguma veids:
Pakalpojumi.
II.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
Līgums Nr. 1.
Nosaukums: Luksemburgas pilsētas autobusu pārvadājumu pakalpojumi Tiesas darbiniekiem.
II.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datums:
21.2.2014.
II.2.2)Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
II.2.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luksemburga, LUKSEMBURGA.
II.2.4)Līguma priekšmets:
Luksemburgas pilsētas autobusu pārvadājumu pakalpojumi Tiesas darbiniekiem.
II.2.7)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 100 485,25 EUR bez PVN.


III iedaļa: Papildinformācija

III.2)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20.3.2015.