Servicii - 111771-2015

Afișează vizualizare compactă

01/04/2015    S64

Luxemburg-Luxemburg: Listă anuală de contractanţi

2015/S 064-111771

[Articolul 124 din normele de aplicare a Regulamentului financiar; Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei]


Secţiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese şi punct(e) de contact:

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în atenţia: Direcţiei Generale Infrastructură, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxemburg, LUXEMBURG. Tel. +352 4303-1.

Adresă (adrese) de internet:

Adresa generală a autorităţii contractante: http://www.curia.europa.eu

Acces electronic la informaţii: http://www.curia.europa.eu


Secţiunea II: Lista de contracte pentru care nu a fost publicat un anunţ de atribuire specific

II.1)Natura contractului:
Servicii.
II.2)Atribuirea contractului:
Contractul nr. 1.
Denumire: transport al personalului Curţii de Justiţie prin serviciul de autobuze al oraşului Luxemburg.
II.2.1)Data atribuirii contractului:
21.2.2014.
II.2.2)Informaţii privind ofertele:
Numărul de oferte primite: 1.
II.2.3)Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.2.4)Obiectul contractului:
Transport al personalului Curţii de Justiţie prin serviciul de autobuze al oraşului Luxemburg.
II.2.7)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor:
Valoare: 100 485,25 EUR, fără TVA.


Secţiunea III: Informaţii complementare

III.2)Data expedierii prezentului anunţ:
20.3.2015.