Služby - 111771-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/04/2015    S64

Luxembursko-Luxemburg: Ročný zoznam dodávateľov

2015/S 064-111771

[Článok 124 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách; delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012]


Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):

Súdny dvor Európskej únie, do rúk: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4303-1.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.curia.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: http://www.curia.europa.eu


Oddiel II: Zoznam obstarávaní, pre ktoré nebolo uverejnené žiadne konkrétne oznámenie o výsledku

II.1)Charakter obstarávania:
Služby.
II.2)Pridelenie obstarávania:
Zmluva č. 1.
Názov: preprava zamestnancov Súdneho dvora hromadnou autobusovou dopravou mesta Luxemburg.
II.2.1)Dátum pridelenia obstarávania:
21.2.2014.
II.2.2)Informácie o ponukách:
Počet doručených ponúk: 1.
II.2.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, ktorému bola zmluva udelená:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxemburg, LUXEMBURSKO.
II.2.4)Predmet obstarávania:
Preprava zamestnancov Súdneho dvora hromadnou autobusovou dopravou mesta Luxemburg.
II.2.7)Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv):
Hodnota: 100 485,25 EUR bez DPH.


Oddiel III: Doplňujúce informácie

III.2)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.3.2015.