Storitve - 111771-2015

Prikaži skrčeni pogled

01/04/2015    S64    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Ni primerno 

Luksemburg-Luxembourg: Letni seznam izvajalcev

2015/S 064-111771

(Člen 124 pravil uporabe finančne uredbe; Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012)


Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):

Sodišče Evropske unije, v roke: Generalni direktorat za infrastrukturo, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Tel. +352 4303-1.

Internetni naslov(-i):

Splošni naslov naročnika: http://www.curia.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: http://www.curia.europa.eu


Oddelek II: Seznam naročil, za katera ni bilo objavljeno posebno obvestilo o oddaji

II.1)Vrsta naročila:
Storitve.
II.2)Oddaja naročila:
Naročilo št. 1.
Naslov: prevoz osebja Sodišča s strani avtobusnega prevoznega podjetja mesta Luxembourg.
II.2.1)Datum oddaje naročila:
21.2.2014.
II.2.2)Informacije o ponudbah:
Število prejetih ponudb: 1.
II.2.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxembourg, LUKSEMBURG.
II.2.4)Predmet naročila:
Prevoz osebja Sodišča s strani avtobusnega prevoznega podjetja mesta Luxembourg.
II.2.7)Skupna končna vrednost naročila(-):
Vrednost: 100 485,25 EUR brez DDV.


Oddelek III: Dopolnilne informacije

III.2)Datum odpošiljanja tega obvestila:
20.3.2015.