Szolgáltatások - 111776-2015

Normál nézet megjelenítése

01/04/2015    S64

Luxemburg-Luxembourg: Innovációs statisztikák (a 2016. évi közösségi innovációs felmérés [CIS] kidolgozása)

2015/S 064-111776

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: Jean Monnet épület, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Maria Helena Figueira asszony, a G „Globális vállalkozási statisztikák” igazgatóság igazgatója
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat, a G „Globális vállalkozási statisztika” Igazgatóság, G1-es egység: Vállalkozási statisztika – Koordináció és nyilvántartások, CSB G. Igazgatóság
Postai cím: BECH B4/313 iroda, Jean Monnet épület, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg (Kirchberg)
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Maria Helena Figueira asszony
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat, A.5. Egység
Postai cím: (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet Building — főbejárat, rue Albert Wehrer
Város: Luxembourg (Kirchberg)
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Statisztika.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Innovációs statisztikák (a 2016. évi közösségi innovációs felmérés [CIS] kidolgozása).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés tárgya a 2016. évi közösségi innovációs felmérés (CIS) kidolgozása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79330000 Statisztikai szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés becsült értéke megközelítőleg 100 embernap a szerződés maximális (14 hónap) időtartamára.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 14 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt a következő linken:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Értelmezés. Súlyszám 10

2. Technikai megközelítés és módszertan. Súlyszám 50

3. Munka- és ütemterv. Súlyszám 15

4. Szervezési előkészületek. Súlyszám 10

5. Minőséggel kapcsolatos intézkedések. Súlyszám 15

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
ESTAT/G/2015/007.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.5.2015 - 16:30
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.5.2015 - 16:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.5.2015 - 10:00

Hely:

Európai Bizottság, Eurostat, B4/444-es szoba, Joseph Bech épület, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő részéről 1-1 felhatalmazott képviselő lehet jelen. Az ajánlattevő vagy megfelelően meghatalmazott képviselője által aláírt írásos meghatalmazást a tenderbontást végző bizottság elnökének át kell adni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A pályázati dokumentáció az I.1. pontban megadott címről lesz letölthető. (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723). A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.3.2015