Varer - 111923-2019

11/03/2019    S49    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Nørresundby: Kemiske produkter

2019/S 049-111923

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Ingemann Larsen
E-mail: martin.larsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25207000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8cb66449-6e99-43f2-bf16-d39e3225ae53/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8cb66449-6e99-43f2-bf16-d39e3225ae53/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8cb66449-6e99-43f2-bf16-d39e3225ae53/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandshåndtering

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hjælpestoffer til renseanlæg placeret i Aalborg kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
24000000 Kemiske produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering omhandler hjælpestoffer til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestofferne anvendes som kemiske hjælpestoffer i biologiske processer til rensning af spildevand på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Jernklorid eller Jernkloridsulfat

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering omhandler hjælpestoffet Jernklorid eller Jernkloridsulfat på Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestoffet anvendes som fældningskemikalie til fosforfældning på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny Aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Polyaluminiumklorid

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering omhandler hjælpestoffet Polyaluminiumklorid på Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestoffet anvendes til bekæmpelse af trådformet bakterievækst på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny Aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sukkerbaseret melasse

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering omhandler hjælpestoffet Sukkerbaseret melasse på Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestoffet anvendes som ekstern kulstofkilde på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forny Aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) via Ethics og angive følgende information I ESPD afsnit IV.B:

"Solvensgrad": tilbudsgiver skal angive sin solvensgrad for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år, såfremt sådan information er tilgængelig, jf. afsnit IV.B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

"Solvensgrad": Tilbudsgiver skal have haft en solvensgrad på mindst 5% i hver af de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) via Ethics og angive følgende information I ESPD afsnit IV.C:

Referencer Jernklorid eller Jernkloridsulfat (Delaftale 1):

Tilbudsgiver skal udfylde listen I ESPD´et med minimum 1 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4 indenfor de seneste 3 år og bør fortrinsvist omfatte:

— En beskrivelse af hver levering, der klart tilkendegiver hvilke dele af leveringen der er lignende med Ordregivers korte beskrivelse jf. afsnit II.1.4 og II.2.4,

— Information om hvornår levering blev udført

— Karakteren, kvantitet og værdien af leveringerne,

— Modtageren af leverancen.

Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer. Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil Ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning.

Referencer Polyaluminiumklorid (Delaftale 2):

Tilbudsgiver skal udfylde listen I ESPD´et med minimum 1 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4 indenfor de seneste 3 år og bør fortrinsvist omfatte:

— En beskrivelse af hver levering, der klart tilkendegiver hvilke dele af leveringen der er lignende med Ordregivers korte beskrivelse jf. afsnit II.1.4 og II.2.4,

— Information om hvornår levering blev udført,

— Karakteren, kvantitet og værdien af leveringerne,

— Modtageren af leverancen.

Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer. Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil Ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning.

Referencer Sukkerbaseret melasse (Delaftale 3):

Tilbudsgiver skal udfylde listen I ESPD´et med minimum 1 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4 indenfor de seneste 3 år og bør fortrinsvist omfatte:

— En beskrivelse af hver levering, der klart tilkendegiver hvilke dele af leveringen der er lignende med Ordregivers korte beskrivelse jf. afsnit II.1.4 og II.2.4,

— Information om hvornår levering blev udført,

— Karakteren, kvantitet og værdien af leveringerne,

— Modtageren af leverancen.

Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer. Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil Ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne påvise erfaring i form af mindst 1 og maksimalt 5 leverancer, med oplysninger som efterspurgt i Del III.1.3, af Jernklorid eller Jernkloridsulfat til en tilsvarende spildevandsforsyning, hvor værdien af leverancen skal udgøre minimum 100 000 DKK eksklusive moms og hvor kontraktperioden som minimum har udgjort 1 år, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal kunne påvise erfaring i form af mindst 1 og maksimalt 5 leverancer, med oplysninger som efterspurgt i Del III.1.3, af Polyaluminiumklorid til en tilsvarende spildevandsforsyning, hvor værdien af leverancen skal udgøre minimum 25 000 DKK eksklusive moms og hvor kontraktperioden som minimum har udgjort 1 år, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal kunne påvise erfaring i form af mindst 1 og maksimalt 5 leverancer, med oplysninger som efterspurgt i Del III.1.3, af Sukkerbaseret melasse til en tilsvarende spildevandsforsyning, hvor værdien af leverancen skal udgøre minimum 100 000 DKK eksklusive moms og hvor kontraktperioden som minimum har udgjort 1 år, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende),

— I del II.C: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet,

— I del II.D: Tilbudsgiver skal angive, om tilbudsgiver har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter,

— I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, nr. 2,

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen. - I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C).

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2019