Services - 111967-2022

02/03/2022    S43

Lithuania-Vilnius: Programming services

2022/S 043-111967

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga CPO LT
National registration number: 302913276
Postal address: Ukmergės g. 219-1
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 07152
Country: Lithuania
Contact person: Gražina Kašinskienė
E-mail: g.kasinskiene@cpo.lt
Telephone: +370 65886094
Internet address(es):
Main address: http://www.cpo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=611632
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=611632&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Atvirų duomenų sąvokų žinyno modulio sukūrimo ir Atvirų duomenų portalo plėtros sukuriant integracines sąsajas paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72243000 Programming services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Atvirų duomenų sąvokų žinyno modulio sukūrimas ir Atvirų duomenų portalo (ADP) plėtros

sukuriant integracines sąsajas paslaugos

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 363 636.36 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72243000 Programming services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuva

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo metu bus įsigyjamos Atvirų duomenų portalo katalogo ir saugyklos plėtros ir

tobulinimo paslaugos. Preliminarus programavimo paslaugų kiekis - 8800 val.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 363 636.36 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų

platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą

verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis

numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas

pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų

pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą su polisu, kuris turi būti savarankiškas reikalavimas (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis –5 proc. (penki procentai) pradinės Sutarties vertės.

2. Užsakovas atsiskaito su Tiekėju už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 60 kal. d. nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais

procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas atliekamas pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/02/2022