Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 112035-2022

02/03/2022    S43

Finnland-Helsinki: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 043-112035

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sosiaali- ja terveysministeriö
Nationale Identifikationsnummer: 0244685-8
Postanschrift: Meritullinkatu 8
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00170
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Lasse Ilkka
E-Mail: kirjaamo.stm@gov.fi
Telefon: +358 29516001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.stm.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

STM - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) -Tarjouspyyntö: Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi STM:n valmiusyksikölle

Referenznummer der Bekanntmachung: VN/27214/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

IT-konsultointi ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää tarjoustanne IT-konsultointia ns. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssi yllä kuvattuihin määrittelytöihin, tarvittaviin toimijoiden yhteiskokouksiin osallistuminen hankintayksikön tukena sekä projektihallinnan tehtäviä, kuten kokousten ja niiden asiakirjojen valmistelu, kokousmuistioiden ja tarvittavien taustamuistioiden ja asiantuntijaraporttien laadinta.

KEJO-järjestelmän osalta tietojen määrittelyä ja IT-konsultointia tarvitaan erityisesti ensihoitopalvelun tietojenhallintaan. Lisäksi tietojenmäärittelyä ja IT-konsultointia voidaan tarvita sopimuskaudella myös sosiaalihuollon osalta.

Asiantuntijoiden työ sisältää IT-järjestelmien tietosisällön ja toiminnallisuuksien määrittelytyötä, neuvottelua eri osapuolten IT-asiantuntijoiden kanssa yhteisten ja pitkäkestoisten tietojärjestelmäratkaisujen saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja STM:n hallinnonalan laitosten keskeisten osallistujaorganisaatioiden ohjauksen tukeminen korkean varautumisen viestintä- ja tieto-järjestelmien käyttöönotossa ja käytössä siten, että saavutetaan mahdollisimman toimivat kansalliset tietosisällöt ja toiminnallisuudet järjestelmissä.

Kansalliset korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät tarkoittavat erityisesti seuraavia viestintä ja tietojärjestelmiä: hätäkeskusjärjestelmä ERICA, viranomaisradioverkko VIRVE ja viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä KEJO. Konsultoinnin piiriin voi liittyä myös muita valtakunnallisia viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevat asiat.

Näiden järjestelmien käytön ja kehittämisen valtakunnallinen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmiusyksikön tehtäviin. Lisäksi järjestelmien ohjaus kokonaisarkkitehtuurin osalta kuuluu ministeriössä digitaalisen tiedon yksikön tehtäviin. Kyseisten järjestelmien operatiivisen käytön aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta vastaavat terveydenhuoltolain mukaisesti erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset.

IT-konsultoinnin tarve liittyy myös sote-uudistuksen toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612) mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee yhteistyöalueen tilannekuvan luomista ja ylläpitämistä varten olla sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus. Kyseisen lain 51 §:ssä on säädetty valmiuskeskusten tehtävistä. Valmiuskeskukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa rakennettaessa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa yhdessä hyvinvointialueiden ja keskeisten hallinnonalojen kanssa. Valmiuskeskukset käyttävät mm. korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmiä.

Hankinnan arvioitu arvo on 50 000 € / vuosi ja kokonaisarvo 200 000 € koko sopimuskaudelta sisältäen myös mahdolliset optiojaksot (1 vuotta + optiot 1+1+1 vuotta) (kts. hankinnan kohteen kuvaus liite 1 kohta 3.2.2).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Työn kestona on loppuvuodesta 2021 alkaen ensimmäinen jakso vuoden 2022 loppuun.

Sopimukseen sisällytetään optio kolmesta lisävuodesta 2023-2025 (optio 1+ 1 + 1).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5399
Bezeichnung des Auftrags:

Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien käyttöönoton, käytön ohjauksen ja kansallisen kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NHG Salivirta Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2095391-7
Postanschrift: Kauppiaskatu 28
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 40100
Land: Finnland
Telefon: +358 503636838
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 200 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/02/2022