Supplies - 112046-2019

11/03/2019    S49    - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation 

Denmark-Copenhagen: Software package and information systems

2019/S 049-112046

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
62 54 74 13
Weidekampsgade 10
København S
2300
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: https://www.kl.dk/

I.1)Name and addresses
Aarhus Kommune
55 13 30 18
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://aarhus.dk/

I.1)Name and addresses
Esbjerg Kommune
29 18 98 03
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Name and addresses
Favrskov Kommune
29 18 97 14
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://www.favrskov.dk/

I.1)Name and addresses
Gladsaxe Kommune
62 76 11 13
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Name and addresses
Glostrup Kommune
65 12 01 19
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: http://www.glostrup.dk/

I.1)Name and addresses
Horsens Kommune
29 18 98 89
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: https://horsens.dk/

I.1)Name and addresses
Sorø Kommune
29 18 99 94
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: https://soroe.dk/

I.1)Name and addresses
Svendborg Kommune
29 18 97 30
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: https://www.svendborg.dk/

I.1)Name and addresses
Aalborg Kommune
29 18 94 20
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Denmark
Contact person: Kirsten Jørgensen
E-mail: KIR@c36.dk
NUTS code: DK05

Internet address(es):

Main address: https://www.aalborg.dk/

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/de0981bc-2f68-494a-ae54-6552cfa215cb/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Main CPV code
48000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
48930000
48190000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK
II.2.4)Description of the procurement:

9 kommuner ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til folkeskolen til brug for det pædagogiske personales undervisning og elevens læringsproces.

Ordregiver ønsker i et toårigt pilotforsøg at afprøve en flatrate lignende indkøbsmodel, hvor kommunernes folkeskoler opnår adgang til en mangfoldighed af digitale læremidler. Det pædagogiske personale skal opnå mulighed for at vælge læremidler, der stemmer overens med deres metode og didaktiske tilgang. Der skal således være decentrale muligheder for det pædagogiske personale til at anvende digitale læremidler, der giver værdi for alle elever og understøtter den enkelte elevs læringsmåde.

Ordregiver ønsker således at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin.

Kommunerne indbetaler et årligt vederlag, som delt udmøntes til et starthonorar til leverandørerne og dels fordeles til leverandørerne efter forbrug.

Ordregiver ønsker et godt samarbejde med leverandørerne. Der vil derfor blive oprettet et Samarbejdsforum med repræsentanter fra såvel leverandører som ordregiver. Samarbejdsforum vil efter hver kvartalsopgørelse af forbruget af digitale læremidler afholde møde og drøfte eventuelle problem-stillinger og fremdriftsmuligheder.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 40
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt flere end 40 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 40 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer, som beskrevet i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ordregivers vurdering heraf foretages på baggrund af ansøgernes dokumenterede erfaringer med:

1) levering eller afprøvning af digitale læremidler, som er

2) produceret direkte med undervisningsformål til elever i grundskolen eller ungdomsuddannelser. Her lægger ordregiver vægt på, at så mange referencer som muligt omhandler både 1 og 2 i samme reference, og i anden række, at de enkelte referencer dog omhandler levering eller afprøvning af digitale læremidler. Hvis flere ansøgere på den baggrund opnår samme vurdering, og der er ikke er plads til dem alle inden for de 40 prækvalificerede, vil ordregiver foretage udvælgelsen blandt disse på baggrund af, i hvilket omfang de beskrevne referencer dokumenterer, at der er sket levering eller afprøvning indenfor grundskolen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143.

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser i forbindelse med leverancer eller afprøvninger af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af startdato og slutdato eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet. For at en opgave kan medtages som en reference, skal erfaringen være opnået inden for de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet. Ansøger bedes beskrive tidspunktet for de udførte aktiviteter i referencen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én reference indenfor de seneste 3 år vedrørende levering eller afprøvning af digitale læremidler rettet mod elever i grundskolen eller ungdomsuddannelserne i Danmark eller lande med lignende uddannelsessystemer.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer [3], lægges der i vurderingen alene vægt på de 3 første angivne referencer i anmodningen. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. I den forbindelse vil ordregiver primært gennemgå referencer fra hovedleverandøren eller virksomheden, der repræsenterer konsortiet/sammenslutningen, og sekundært referencer fra underleverandører og øvrige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 30
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde ESPD via Ethics. Udfyld ESPD med oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet. Der er til ESPD udarbejdet en "Vejledning til ESPD", der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet og som guider ansøgere til besvarelse.

Ansøger skal I ESPD oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudskendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 /ESPD del III, afsnit A,B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger ikke selv kan opfylde kravene til tekniske og faglige kapacitet, så kan ansøger basere sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet. I så fald skal ansøgers eventuelle underleverandører tillige vedlægge et særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPDdel II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes, herunder ved sammenlægning af nøgletal.

Det bemærkes ift. punkt IV.2.4), at teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsoritum, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Ethics, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt I.3).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/03/2019