Varor - 112046-2019

11/03/2019    S49

Danmark-Köpenhamn: Programvara och informationssystem

2019/S 049-112046

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
Nationellt registreringsnummer: 62 54 74 13
Postadress: Weidekampsgade 10
Ort: København S
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.kl.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aarhus Kommune
Nationellt registreringsnummer: 55 13 30 18
Postadress: Rådhuspladsen 2
Ort: Aarhus C
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://aarhus.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Esbjerg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 98 03
Postadress: Torvegade 74
Ort: Esbjerg
Nuts-kod: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esbjergkommune.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Favrskov Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 97 14
Postadress: Skovvej 20
Ort: Hinnerup
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.favrskov.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gladsaxe Kommune
Nationellt registreringsnummer: 62 76 11 13
Postadress: Rådhus Allé 7
Ort: Søborg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.gladsaxe.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Glostrup Kommune
Nationellt registreringsnummer: 65 12 01 19
Postadress: Rådhusparken 2
Ort: Glostrup
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.glostrup.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Horsens Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 98 89
Postadress: Rådhustorvet 4
Ort: Horsens
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://horsens.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sorø Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 99 94
Postadress: Rådhusvej 8
Ort: Sorø
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://soroe.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Svendborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 97 30
Postadress: Ramsherred 5
Ort: Svendborg
Nuts-kod: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.svendborg.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aalborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29 18 94 20
Postadress: Boulevarden 13
Ort: Aalborg
Nuts-kod: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.aalborg.dk/
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48930000 Programvara för utbildning och underhållning
48190000 Programvara för undervisning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/04/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/03/2019