Varor - 112046-2019

11/03/2019    S49    - - Varor - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Danmark-Köpenhamn: Programvara och informationssystem

2019/S 049-112046

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
62 54 74 13
Weidekampsgade 10
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.kl.dk/

I.1)Namn och adresser
Aarhus Kommune
55 13 30 18
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://aarhus.dk/

I.1)Namn och adresser
Esbjerg Kommune
29 18 98 03
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK03

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Namn och adresser
Favrskov Kommune
29 18 97 14
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.favrskov.dk/

I.1)Namn och adresser
Gladsaxe Kommune
62 76 11 13
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Namn och adresser
Glostrup Kommune
65 12 01 19
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.glostrup.dk/

I.1)Namn och adresser
Horsens Kommune
29 18 98 89
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://horsens.dk/

I.1)Namn och adresser
Sorø Kommune
29 18 99 94
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK02

Internetadress(er):

Allmän adress: https://soroe.dk/

I.1)Namn och adresser
Svendborg Kommune
29 18 97 30
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK031

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.svendborg.dk/

I.1)Namn och adresser
Aalborg Kommune
29 18 94 20
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK05

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.aalborg.dk/

I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48930000
48190000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/04/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/03/2019