Leveringen - 112097-2018

14/03/2018    S51    Programma's voor buitenlandse hulp - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Technische faciliteiten voor laboratoria – percelen 3 en 6

2018/S 051-112097

Locatie - noordelijk deel van Cyprus

Annulering van een leveringsopdracht

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 10.6.2017, 2017/S 110-220669)

 1.Referentie van de bekendmaking

EuropeAid/138807/DH/SUP/CY
 2.Datum van de bekendmaking

10.6.2017
 3.Titel van het programma

Financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap
 4.Aanbestedende dienst

Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad (PB (2006) L 65/5), Brussel, België
 5.Reden van de annulering

De aanbestedingsprocedure bleef zonder resultaat voor perceel 3 en perceel 6, d.w.z. dat voor deze percelen geen inschrijvingen werden ontvangen.

Noot:

Indien een nieuwe aanbestedingsprocedure voor dit project wordt gestart, zal een nieuwe aankondiging van opdracht worden bekendgemaakt, tenzij de aanbestedende dienst de opdracht via een onderhandelingsprocedure gunt – in dat geval wordt alleen de gunning van de opdracht bekendgemaakt.