Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 112370-2021

05/03/2021    S45

Netherlands-Alkmaar: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 045-112370

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Alkmaar
National registration number: 62255398
Postal address: Langestraat 97
Town: Alkmaar
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1811 JD
Country: Netherlands
Contact person: Carla Sels
E-mail: CSels@alkmaar.nl
Telephone: +31 614418519
Internet address(es):
Main address: https://www.alkmaar.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/421312
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288907&B=CTMSOLUTIONALKMAAR
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288907&B=CTMSOLUTIONALKMAAR
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling

Reference number: C1000004292
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze Aanbesteding van de gemeente Alkmaar is door middel van een Europese Aanbestedingsprocedure, raamovereenkomsten af te sluiten met meerdere partijen voor de inhuur van zowel strategische en tactische adviseurs als operationele medewerkers voor gebiedsontwikkelingsvraagstukken van de gemeente Alkmaars.

1. Perceel 1. Programma- en projectmanagement;

2. Perceel 2. Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie;

3. Perceel 3. Vergunningverlening en Toezichthouden;

4. Perceel 4. Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed;

5. Perceel 5. Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programma- en projectmanagement

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) programma managers;

b) projectleiders deelgebieden/projecten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) stedenbouwkundige;

b) verkeerskundige;

c) planeconoom;

d) omgevingsontwerper;

e) medewerker Ruimtelijke Plannen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vergunningverlening en Toezichthouden

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) plantoetser;

b) bouwinspecteur;

c) constructeur;

d) medewerker omgevings-/ondernemersloket.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79100000 Legal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) juridisch adviseur economie & vastgoed;

b) juridisch adviseur Omgevingsrecht.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel onderscheidt zich van perceel 1, 2, 3 en 4 doordat de werkzaamheden op basis van een resultaatsverplichting worden uitgevoerd (Opdrachtgever bepaalt het “wat” en niet het “wie en hoe”). De Opdrachtnemer dient te beschikken over de juiste expertise (kennis en kunde) en organisatie om de verwachte dienstverlening uit te voeren, onderstaand een niet-limitatief aantal voorbeelden van opdrachten die kunnen worden uitbesteed:

a) haalbaarheidsstudie;

b) milieueffectenrapportage;

c) toekomstvisie;

d)verkenningen;

e) ecologisch onderzoek;

f) geotechnisch onderzoek;

g) akoestisch onderzoek;

h) second opinion (kostenraming, herberekening);

i) bodemonderzoek

j) onderzoek naar kabels en leidingen;

k) planstudies;

l) realisatiefase;

m) planuitwerkingen;

n) milieukundig onderzoek;

o) technische ontwerpen;

p) verkeersonderzoek en verkeersanimaties.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: ntb
Town: ntb
Country: Netherlands
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ntb
Town: ntb
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2021