Dienstleistungen - 112491-2021

05/03/2021    S45

Polen-Spychowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2021/S 045-112491

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Spychowo
Nationale Identifikationsnummer: 510022350
Postanschrift: ul. Mazurska 3
Ort: Spychowo
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Ligocki
E-Mail: spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon: +48 896225082
Fax: +48 896225083
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_spychowo/zamowienia_publiczne
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi gospodarki leśnej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Spychowo w latach 2021–22

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Spychowo w roku 2021 i 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, zestawione w zał. 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 26 937 459.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Racibór: Pieck, Powałczyn, Strużki, Kobiel, Czajki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa obrębu Racibór: Pieck, Powałczyn, Strużki, Kobiel, Czajki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie leśnictw: Pieck, Powałczyn, Strużki, Kobiel, Czajki w roku 2021 i 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, zestawione dla poszczególnych leśnictw w zał. 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu pozyskania i zrywki drewna / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia z winy wykonawcy i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Chochół: Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa obrębu Chochół: Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie leśnictw: Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon w roku 2021 i 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, zestawione dla poszczególnych leśnictw w zał. 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu pozyskania i zrywki drewna / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia z winy wykonawcy i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 247-613086
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2 zamówienia
Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Racibór: Pieck, Powałczyn, Strużki, Kobiel, Czajki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 1) „Żubr Zakład Usług Leśnych Trzcińscy” sp.j.
Nationale Identifikationsnummer: 7451742055
Postanschrift: ul. Kościuszki 1 lokal 14
Ort: Szczytno
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Falco Henryk Słowikowski
Nationale Identifikationsnummer: 7451331010
Postanschrift: ul. Olsztyńska 11F
Ort: Jedwabno
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-122
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 847 479.48 PLN
Niedrigstes Angebot: 6 333 581.78 PLN / höchstes Angebot: 6 333 581.78 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3 zamówienia
Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Chochół: Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 1. Redwood Przemysław Kuligowski
Nationale Identifikationsnummer: 9730979998
Postanschrift: ul. Ochla-Franciszka Gaudy’ego 3
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-006
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bernarda Kuligowska
Nationale Identifikationsnummer: 9251563099
Postanschrift: ul. Ochla-Franciszka Gaudy’ego 3
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-066
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 3. Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
Nationale Identifikationsnummer: 9730307655
Postanschrift: ul. Przylep-Strażacka 17c
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-015
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 4. Usługi Leśne Marcin Jung
Nationale Identifikationsnummer: 5951329564
Postanschrift: Lubiatów 16
Ort: Drezdenko
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 5. Grzegorz Jarząbek Zakład Usług Leśnych
Nationale Identifikationsnummer: 7460002955
Postanschrift: Komorowo 21/3
Ort: Janowo
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 13-113
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 6. Stanisław Pawłowski Z.P.H.U Pinus s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski
Nationale Identifikationsnummer: 9251378338
Postanschrift: Chełmek 35
Ort: Lubięcin
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 67-108
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: 7. Krzysztof Jędrzejczak Z.P.H.U Pinus s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski
Nationale Identifikationsnummer: 9251080797
Postanschrift: Lipinki 22
Ort: Sława
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-410
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 425 329.97 PLN
Niedrigstes Angebot: 3 998 892.92 PLN / höchstes Angebot: 4 121 908.70 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2021