Lieferungen - 112802-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Ungarn-Budapest: Impfstoffe

2018/S 051-112802

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Ungarn
Kontaktstelle(n): Bagó Dániel
Telefon: +36 13369026
E-Mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://portal.nebih.gov.hu/

Adresse des Beschafferprofils: http://portal.nebih.gov.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Agrár szakigazgatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33651600
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120
Hauptort der Ausführung:

Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11–13.).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2018. év: Vakcina 2018: tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen 1 971 840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

Esetleges meghosszabbítás esetén 2019. év: Vakcina 2019: tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen 1 971 840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek”, Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.

Ajánlatkérő 2017/S 230-480195 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november 30. napján. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 16836/2017 iktatószámon 2017. november 30-án jelent meg.

A 2017. december 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az eljárás 1. részében rendelkezésre álló fedezete nettó 432 828 739 Ft, azaz bruttó 549 692 498 Ft. Megállapításra került, hogy az eljárás 1. részére vonatkozóan beérkezett ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás ezen fedezetnél lényegesen magasabb.

Ajánlatkérő az előzmény közbeszerzési eljárás 1. részét a 2018. január 12. napján meghozott döntésével eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.

Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 1. része eredménytelen lett, mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel és a korábbi közbeszerzés feltételei jelen eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 0
Bezeichnung des Auftrags:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevő neve: Vetimpex Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1194 Budapest, Hoffher Albert u. 38-40.

Nettó ajánlati ár (vakcina egységára): nettó 109,75 Ft + áfa/ adag.

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/03/2018