Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 112816-2020

09/03/2020    S48

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2020/S 048-112816

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi-Mester Enikő
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Indiaház, afrikai madárröpde, többcélú raktárép.

Hivatkozási szám: EKR000765972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes Ajánlattevő feladata Nyíregyházi Állatpark területén India-ház, Afrikai madárröpde és többcélú raktárépület kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően.

— Telek területe: 236 223,0 m2

— Beépített bruttó alapterület: 17 194,91 m2

— Beépítettség: 7,28 %

— Építménymagasságok:

I. India ház 6,30 m

II. Afrikai madárröpde 4,00 m

III. Többcélú raktárépület 6,54 m

— Zöldfelület: 200 731,00 m2

— Zöldfelületi mutató: 84,96 %

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 732 174 899.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – India-ház

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

India-ház

Alagsori belső téri területek összesen: 42,41 m2

Földszinti belső téri területek összesen: 900,94 m2

Emeleti belső téri területek összesen: 121,69 m2

Alagsori + földszinti + emeleti belső terek összesen: 1 065,04 m2

Külső terek összesen: 327,06 m2

Medencék:

— Tenger medence 120 m3

— Rinocérosz medence 11 m3

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkák üzemelő intézmény területén fognak folyni, amelyek során a szükséges mértéknél jobban nem zavarhatja az Állatpark üzemszerű működését, az építés során köteles betartani a Nyíregyházi Állatpark házirendjét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 – max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.a) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.b) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001, Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

II.2.14)További információk

A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (5) bek. alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd. szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazd. szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – Afrikai madárröpde

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Afrikai madárröpde

Belső terek (csak földszint) összesen: 376,03 m2

Külső terek összesen: 2 800,21 m2

— Amelyből feszített hálóval fedett madárröpde: 2 081,40 m2

Medencék:

— Pelikán medence 5 m3

— Flamingó medence 4 m3

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 – max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.a) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.b) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001, Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

II.2.14)További információk

A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (5) bek. alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd. szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazd. szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – Többcélú raktárépület

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Többcélú raktárépület

Belső terek (csak földszint) összesen: 454,02 m2

Raktár könnyűszerkezetes, hőszigetelt. 30 x 15 m alapterülettel. Vállmagasság 6m. Virág raktár: 153,89 m2, Vegyes tároló: 150,04 m2, Raktár: 150,06 m2, Belső tér összesen 454,02 m2.

Többcélú raktár fal rétegződése:

— 10 cm vtg. hőszigetelt falpanel KS 1 000 AWP

— HEA 160 acél pillér

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre

Való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 – max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.a) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.b) alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001, Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

II.2.14)További információk

A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (5) bek. alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd. szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazd. szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 136-334283
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: I.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – India-ház

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 636 187 115.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Őrzés, irtás, föld-és sziklamunka; hideg-és meleg burkolatok készítése, bádogozás, fa-és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek; üvegezés; felületképzés; szigetelés Folyt. a VI.3. pontban.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: II.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – Afrikai madárröpde

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: III.
Rész száma: 3
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés – Többcélú raktárépület

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: capricolorskft@gmail.com
Telefon: +36 309582018
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95 987 784.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős műszaki vezető - építési szakterület MV-É felelős műszaki vezető - építménygépészeti szakterület MV-ÉG raktárépület építőmesteri munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész V.2.5) pont folytatása: beépített szállító-és emelő-berendezések; útépítés részfeladatai; szerkezetépítés részfeladatai; elektromos munkák; gyengeáram; gépészet; közmű építés részfeladatai; vízgépészet; szállítás; gépbérlet; hulladék-és veszélyes hulladék elszállítása, elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása

1. rész Ajánlattevők neve, címe, adószáma

KE-VÍZ 21 Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.; 11876566215

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark

D épület) utca 2.; 10776456443

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400

Nyíregyháza, Bujtos út 14.; 11896447215

2. rész ajánlattevők neve, címe, adószáma

CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Gerle

utca 1.; 23403947215

KE-VÍZ 21 Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.; 11876566215

3. rész ajánlattevők neve, címe, adószáma

CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Gerle

utca 1.; 23403947215

KE-VÍZ 21 Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.; 11876566215

2. rész eredménytelenségének indoka:

A Beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem volt képes vállalni. Az eljárás – a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen („...rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel...”)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/03/2020