Bauleistung - 112849-2023

22/02/2023    S38

Sverige-Karlstad: Anläggningsarbete

2023/S 038-112849

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 025-073251)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: KARLSTADS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1850
Postadress: GUSTAV LOVÉNS GATA 30
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 65005
Land: Sverige
Kontaktperson: victor kjäll
E-post: victor.kjall@karlstad.se
Telefon: +46 545406984
Internetadress(er):
Allmän adress: https://karlstad.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sundsta Torg

Referensnummer: TFN-2012-412
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ungefärlig omfattning:

-Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats

-torgyta -belysning och kabelschakter

-Damm med fontän och bevattningsanläggning

-Brygga med soldäck och Sundstasoffan

 

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget

 

Sista dag för KFU är den 10/2 -2023

Sista dag för A att ställa frågor är den 17/2- 2023

Sista dag för B att svara på frågor är den 24/2-2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/02/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 025-073251

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.5
Plats där texten ska ändras: Värde exkl. moms
I stället för:

15000000

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.1.5
Plats där texten ska ändras: Valuta
I stället för:

SEK

Ska det stå:
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 01/03/2023
Ska det stå:
Datum: 08/03/2023
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 29/06/2023
Ska det stå:
Datum: 06/07/2023
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 02/03/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 09/03/2023
Lokal tid: 00:00
Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Ungefärlig omfattning:

-Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats

-torgyta -belysning och kabelschakter

-Damm med fontän och bevattningsanläggning

-Brygga med soldäck och Sundstasoffan

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget

Sista dag för KFU är den 10/2 -2023

Sista dag för A att ställa frågor är den 17/2- 2023

Sista dag för B att svara på frågor är den 24/2-2023

Ska det stå:

Ungefärlig omfattning:

-Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats

-torgyta -belysning och kabelschakter

-Damm med fontän och bevattningsanläggning

-Brygga med soldäck och Sundstasoffan

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget

Sista dag för KFU är den 17/2 -2023

Sista dag för A att ställa frågor är den 24/2- 2023

Sista dag för B att svara på frågor är den 6/3-2023

Avsnitt nummer: II.2.4
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Ungefärlig omfattning:

-Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats

-torgyta -belysning och kabelschakter

-Damm med fontän och bevattningsanläggning

-Brygga med soldäck och Sundstasoffan

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget

Sista dag för KFU är den 10/2 -2023

Sista dag för A att ställa frågor är den 17/2- 2023

Sista dag för B att svara på frågor är den 24/2-2023

Ska det stå:

Ungefärlig omfattning:

-Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats

-torgyta -belysning och kabelschakter

-Damm med fontän och bevattningsanläggning

-Brygga med soldäck och Sundstasoffan

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget

Sista dag för KFU är den 17/2 -2023

Sista dag för A att ställa frågor är den 24/2- 2023

Sista dag för B att svara på frågor är den 6/3-2023

VII.2)Övriga upplysningar: