Lieferungen - 112944-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Sucha Beskidzka: Orthopädische Implantate

2018/S 051-112944

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 030-064866)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka
34-200
Polen
Kontaktstelle(n): Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
Telefon: +48 338723323
E-Mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Fax: +48 338723111
NUTS-Code: PL21

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zozsuchabeskidzka.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa endoprotez i innyh materiałów do zabiegów ortopedycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOZ.V.010/DZP/03/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33183100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych

Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

CPV: 331831007 (implanty ortopedyczne)

33697110-6 (cement kostny)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Zamawiający wymaga w nieprzekraczalnym terminie do 27.4.2018 r. utworzenia w siedzibie Zamawiającego wymaganego banku implantów celem zapewnienia ciągłości realizowanych procedur medycznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 030-064866

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/03/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 05/04/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/03/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 05/04/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: