Lieferungen - 112975-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Fernmeldebedarf

2018/S 051-112975

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK21425
Váci út 91.
Budapest
1139
Ungarn
Kontaktstelle(n): Tóth László
Telefon: +36 19222590-105
E-Mail: laszlo.toth@komzrt.hu
Fax: +36 19222591
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.komzrt.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.komzrt.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„További végponti eszközök – LORA kommunikációs adatgyűjtés" vállalkozási szerződés alapján.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32500000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„További végponti eszközök – LORA kommunikációs adatgyűjtés” vállalkozási szerződés alapján

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65500000
38421100
72200000
72224100
72265000
64200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311
Hauptort der Ausführung:

Az Ajánlatkérő által meghatározott miskolci helyszínek (címlista a Műszaki Leírásban található).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

„További végponti eszközök – LORA kommunikációs adatgyűjtés” vállalkozási szerződés alapján.

116 db bekötési vízmérő és kommunikációs egység, 17 db vízmérőre illeszthető kommunikációs egység, 32 db lakás-mellékvízmérő és kommunikációs egység, valamint opcionális mennyiségként 52 db gázmérőre illeszthető kommunikációs egység beszerzése és szállítása, továbbá a beszerzett eszközök automatizált kiolvasásának megvalósításához szükséges adatgyűjtő rendszer beszerzése, üzembe helyezése, üzemeltetése(adatgyűjtés, adattovábbítás, karbantartás, hibaelhárítás).

Az opcionális mennyiség meghatározásának indoka: együttműködési megállapodás megkötése van folyamatban az ajánlatkérő és egyik partnere között, ezért az ehhez köthető mennyiség opciós tételként került meghatározásra, hogy az ajánlatkérő minimalizálja a veszteséget az együttműködési megállapodásmegkötésének esetleges meghiúsulása esetén.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/02/2018
Ende: 04/09/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 039-085007

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés a „További végponti eszközök – LORA kommunikációs adatgyűjtés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
06/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Antenna Hungária Zrt.
Petzvál József u. 31–33.
Budapest
1119
Ungarn
Telefon: +36 306437992
E-Mail: szijjartozs@ahrt.hu
Fax: +36 14642578
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse: http://www.ahrt.hu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 80 371.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:

— A nyertes ajánlattevő adószáma: 10834730-2-44,

— Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Antenna Hungária Zrt.; 1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.; 10834730-2-44.

A szerződésmódosítás időpontja: 2018.02.28.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/03/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
32500000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38421100
72200000
72224100
72265000
64200000
65500000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311
Hauptort der Ausführung:

Az Ajánlatkérő által meghatározott miskolci helyszínek (címlista a Műszaki.

Leírásban található).

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

„További végponti eszközök – LORA kommunikációs adatgyűjtés” vállalkozási szerződés alapján.

116 db bekötési vízmérő és kommunikációs egység, 17 db vízmérőre illeszthető kommunikációs egység, 32 db lakás-mellékvízmérő és kommunikációs egység, valamint opcionális mennyiségként 83 db gázmérőre illeszthető kommunikációs egység beszerzése és szállítása, továbbá a beszerzett eszközök automatizált kiolvasásának megvalósításához szükséges adatgyűjtő rendszer beszerzése, üzembe helyezése, üzemeltetése (adatgyűjtés, adattovábbítás, karbantartás, hibaelhárítás).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/02/2018
Ende: 04/09/2018
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 88 393.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Antenna Hungária Zrt.
Petzvál József u. 31–33.
Budapest
1119
Ungarn
Telefon: +36 306437992
E-Mail: szijjartozs@ahrt.hu
Fax: +36 14642578
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse: http://www.ahrt.hu

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A Szerződés 2. pontja az alábbi 2.4. ponttal egészül ki:

„A Műszaki Leírás szerint eredetileg összesen 217 db végponti eszköz szállítása képezte többek között a szerződés tárgyát, mely teljes mennyiségből 52 db végponti eszköz szállítása opcionális mennyiségként került meghatározásra. Felek rögzítik, hogy az opcionális mennyiség tekintetében Megrendelőnek 31 db végponti eszköznyi többletigénye keletkezett, így annak mennyisége 83 db végponti eszköz (gázmérőre illeszthető kommunikációs egység) szállítására módosul.”.

A Szerződés 12.2. pontjában szereplő ártáblázat az alábbiak szerint módosul a végponti eszközök tekintetében keletkezett megrendelői többletigénnyel összefüggésben:

Implementáció Nettó egységár (EUR).

Távleolvasó, adatgyűjtő és adattovábbító rendszer szállítása, kiépítése, üzembe helyezése – az alapmennyiségre vetítve 63 350.

Távleolvasó, adatgyűjtő és adattovábbító rendszer szállítása, kiépítése, üzembe helyezése – az opcionális mennyiségre vetítve 19 871.

Távleolvasó, adatgyűjtő és adattovábbító rendszer üzemeltetése Nettó havidíj (EUR).

Adatgyűjtés, adattovábbítás, karbantartás, hibaelhárítás – az alapmennyiségre vetítve 594.

Adatgyűjtés, adattovábbítás, karbantartás, hibaelhárítás – az opcionális mennyiségre vetítve 268.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Jogalap: Kbt. 141. § (2) bekezdése.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződés alapján Vállalkozó továbbra is a Szerződésben előírt műszaki tartalomnak megfelelő végponti eszközöket szállít a Megrendelő részére, a változás az, hogy a végponti eszközök tekintetében keletkezett megrendelői többletigénnyel összefüggésben növekszik a szerződéses ellenszolgáltatás.

Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 10 %-át, valamint nem éri el az uniós értékhatárt.

A módosítás következtében az ellenérték nem emelkedik jelentős mértékben, a teljes ellenérték növekedése (8 022 euró) nem éri el a 80 371 Eurós teljes eredeti szerződéses érték 10 %-át (8 037 euró), valamint nem éri el az uniós értékhatárt (221 000 euró).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 80 371.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 88 393.00 EUR