Építési beruházás - 113-2018

03/01/2018    S1

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2018/S 001-000113

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakti Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025763
Fax: +36 14368110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés keretében az Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.09)”

Hivatkozási szám: V040.09
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében az Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.09)”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 38 579 296 952.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213321 Vasútállomás építése
45233144 Felüljáró építése
45234116 Pályaépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Ercsi - Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) 12,20 km hosszú vasúti vonalszakasz (376+00 - 498+00 km sz. között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 12,20 pályakm hosszon. A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: ~22,4 vkm,

— Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~10,2 vkm,

— A vágány átépítésen belül 10 000 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával,

— Vasúti műtárgyak: 7 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése, építése,

— Közúti kisműtárgy, áteresz/keret építése: 2 db,

— Peronaluljáró építése: 2 db,

— 17,4 mny acélhíd (Váli víz) felújítása,

— Iváncsa állomás átépítése során 4 csoport új kitérő beépítése Pusztaszabolcs állomás átépítése során 45 csoport új kitérő beépítése, összesen 49 csoport,

— Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 49 csoport kitérőben,

— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~34,6 km,

— Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): ~15,84 km,

— A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Iváncsa állomáson 16 csoport kitérőt, Pusztaszabolcs állomáson 56 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés,

— Vasúti térvilágítás kiépítése 2 külön helyszínen,

— 4 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése,

— Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák,

— Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák,

— Módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén,

— Építési engedélyek módosítása, megszerzése.

A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Jelen vasúti pályaépítési projekt - Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz - tenderkiírása a teljes pályás projekt - Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta - Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)- alsó (déli) felét képezi. A pályás projekt és a szorosan kapcsolódó biztosítóberendezés átépítése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. A projektek további részekre tagolása a fenti elvárások megvalósulását ellehetetlenítené.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)E pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Új vasúti keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek mennyiségét (db) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A Felhívás III.1.3. M3)D szerinti gép az ágyazati anyag (alsó- és felső ágyazat) és védőréteg anyagát az átépítés során újra hasznosítja a vasúti pálya alsó ágyazatában és/vagy védőrétegében (%-ban... / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF projekt azonosító: 2015-HU-TM-0003-M; CEF/203-9/2017-NFM_SZERZ (feltételes közbeszerzés)
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 143-293604
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Postai cím: Csaba u. 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28 570 318 243.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 38 579 296 952.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

# E-P Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; adószám: 12671003-2-07); Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (székhely: 9023 Győr, Csaba u. 9.; adószám: 10678547-2-08).

# DS Konzorcium: Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószám: 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08).

# SB-SZABOLCS 2017 KONZORCIUM: STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület); adószám: 24154505-4-43); Belfry PE Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.; adószám: 14703988-2-41).

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

E-P Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; adószám: 12671003-2-07); Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (székhely: 9023 Győr, Csaba u. 9.; adószám: 10678547-2-08)

4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár 38 009 159 559,- Ft; a szerződés végleges összértéke: 38 579 296 952,- Ft, amely tartalmazza a 1,5 % tartalékkeret összegét is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2017