TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 113269-2017

28/03/2017    S61

Polija-Varšava: Atsevišķs pamatnolīgums par IKT produktu un pakalpojumu nodrošināšanu EUROSUR

2017/S 061-113269

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
NUTS kods: PL127 Miasto Warszawa
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Frontex Procurement Team
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
Tālrunis: +48 222059500
Fakss: +48 222059501
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atsevišķs pamatnolīgums par IKT produktu un pakalpojumu nodrošināšanu EUROSUR.

Atsauces numurs: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Galvenās CPV kods
48000000 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā konkursa priekšmets ir pamatnolīgums par IKT produktu un pakalpojumu nodrošināšanu EUROSUR.

Tā pamatnolīguma ietvaros, kas tiks noslēgts šīs konkursa procedūras rezultātā, tiks nodrošināti produkti un pakalpojumi ar mērķi atbalstīt un uzturēt EUROSUR tīklu un nodrošināt izmaiņas tā funkcijās un tā pamatā esošajā tehniskajā infrastruktūrā, reaģējot uz mainīgajiem juridiskajiem, politiskajiem, organizatoriskajiem un tehniskajiem apstākļiem.

Konkrētāk, pamatnolīgums aptvers šādas galvenās jomas:

a. EUROSUR attīstīšana;

b. EUROSUR atbalstīšana un uzturēšana.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL127 Miasto Warszawa
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Frontex telpas, Varšava, Polija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šā konkursa priekšmets ir pamatnolīgums par IKT produktu un pakalpojumu nodrošināšanu EUROSUR.

Tā pamatnolīguma ietvaros, kas tiks noslēgts šīs konkursa procedūras rezultātā, tiks nodrošināti produkti un pakalpojumi ar mērķi atbalstīt un uzturēt EUROSUR tīklu un nodrošināt izmaiņas tā funkcijās un tā pamatā esošajā tehniskajā infrastruktūrā, reaģējot uz mainīgajiem juridiskajiem, politiskajiem, organizatoriskajiem un tehniskajiem apstākļiem.

Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) tika izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 22.10.2013 Regulu (ES) Nr. 1052/2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR), lai atbalstītu drošu tādas informācijas apmaiņu starp iesaistīto dalībvalstu attiecīgajiem valstu koordinācijas centriem un starp valstu koordinācijas centriem un Frontex, kura saistīta ar robežām, tai skaitā neatbilstīgu migrāciju un pārrobežu noziedzību.

EUROSUR sakaru tīkls (Eurosur communication network – ECN) nodrošina drošu EUROSUR informācijas apmaiņu. Tas tiek īstenots, izmantojot tīmekļa sistēmu, kurā intensīvi izmanto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) funkcijas un kura ir dalīta, izvēršama informācijas apmaiņas sistēma; tā balstīta uz Java un OSS tehnoloģijām, un tajā datu apmaiņai tiek izmantots vienādranga interneta savienojumu kopums.

EUROSUR sakaru tīklu pašreiz veido 31 mezgls, un katrā no tiem ir atbilstoša aparatūra un programmatūra, tai skaitā informācijas datubāzes lokāla kopija. Frontex galvenajā mītnē un dublējuma datu centrā ir izvietoti papildu mezgli izstādīšanas un ārkārtas atkopšanas vajadzībām.

EUROSUR tehniskās vadības sistēma ir ECN būtiska sastāvdaļa, jo ar to tiek nodrošināti galvenie pakalpojumi un sadalīti centralizēti sniegtie ar kartēm saistītie pakalpojumi, kā arī tiek nodrošināts atbalsts EUROSUR sakaru tīklam un tā mezgliem.

Šā pamatnolīguma mērķi ir ECN uzturēšana un atbalstīšana, kā arī tā attīstīšana. Tīkla attīstīšana jāsaprot kā tādu pasākumu veikšana, kuri cita starpā ietver jaunu funkciju un pamatā esošās infrastruktūras projektēšanu, izstrādi, realizēšanu un izvietošanu.

Frontex varētu pieprasīt arī pakalpojumus, kas nepieciešami ECN ekosistēmas paplašināšanai, izstrādājot jaunas informācijas avotu kategorijas, izstrādājot vai paplašinot lietotnes un risinājumus, kuri nodrošina vai kuros tiek izmantota EUROSUR informācija, vai jebkādas integrācijas ar ārējām sistēmām un lietotnēm ieviešanai.

Konkrētāk, pamatnolīgums aptvers šādas galvenās jomas:

a. EUROSUR attīstīšana:

— EUROSUR sakaru tīkla paplašināšana, pievienojot jaunus mezglus, lai aptvertu papildu pašreizējās un turpmākās dalībvalstis, Šengenas asociētās valstis un izraudzītas ES aģentūras,

— EUROSUR mezglu un lietotņu komplekta sistēmas stabilitātes un uzticamības uzlabošana,

— EUROSUR mezglu pieejamības paplašināšana, ļaujot piekļūt vietējiem lietotājiem un sistēmām,

— EUROSUR apmācības vides izstrāde,

— EUROSUR lietotnes uzlabošana,

— EUROSUR infrastruktūras uzlabošana un racionalizēšana;

b) EUROSUR atbalstīšana un uzturēšana:

— EUROSUR tīkla ikdienas darbība,

— EUROSUR tīkla uzturēšana un atbalstīšana, tai skaitā aparatūras uzturēšana,

— lietotņu komplekta uzturēšana un atbalstīšana.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pamatnolīgums tiks noslēgts uz sākotnējo 1 gada periodu ar iespēju to atjaunot ne vairāk kā 3 reizes uz 12 mēnešiem. Pamatnolīguma maksimālais darbības laiks nepārsniegs 48 mēnešus.

II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais kandidātu skaits: 5
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāpierāda, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir atļauts izpildīt līgumu, ko apliecina tā iekļaušana amatniecības vai profesionālajā reģistrā, ar zvērestu apstiprināts apliecinājums vai sertifikāts, dalība īpašā organizācijā, speciālpilnvara vai reģistrācija PVN maksātāju reģistrā.

Nepieciešamie pierādījumi:

pretendentam jāiesniedz atbilstoši aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa (sk. turpmāk norādīto saiti), pievienojot tajā prasītos dokumentus.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jānodrošina šādi pierādījumi par savām saimnieciskajām un finansiālajām spējām izpildīt līgumu:

— gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 4 000 000 EUR (katrā gadā atsevišķi),

— vidējai gada pirmsnodokļu peļņai pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir oficiāli slēgti, jābūt pozitīvai. Šī prasība attiecīgā gadījumā jāizpilda katram konsorcija dalībniekam.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

kā norādīts iepriekš.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāpierāda savas tehniskās un profesionālās spējas izpildīt līgumu. Šīs spējas tiks izvērtētas, izmantojot šādus kritērijus:

(a) saraksts ar pēdējos 3 gados īstenotajiem projektiem, kuri katrs atbilst visiem šiem kritērijiem kopā:

— ar tiem nodrošinātas informācijas apmaiņas iespējas,

— tie īstenoti tīmeklī,

— tie ir izstrādāti, izmantojot galvenokārt Java un atvērtā pirmkoda programmatūras tehnoloģijas,

— tajos ir intensīvi izmantotas ĢIS funkcijas,

— to cena ir vismaz 500 000 EUR;

pievieno īsu aprakstu, kā arī informāciju par summām, datumiem un publiskajiem vai privātajiem saņēmējiem, apliecinot praktisku pieredzi saistībā ar šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmetu;

(b) kandidātam pieejamo cilvēkresursu saraksts, kā noteikts V pielikumā par prasībām attiecībā uz personālu.

Saraksts ir balstīts uz "pieejamā personāla saraksta veidni", un papildus iesniedz nepieciešamo informāciju un dokumentus, ko, ja iespējams, sagatavo, izmantojot Frontex nodrošinātās veidnes.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

jāiesniedz pierādījumi tam, ka pēdējos 3 gados ir sekmīgi izpildīti vismaz 3 projekti, kas atbilst visām pazīmēm, kuras minētas iepriekš (b) punktā, un kas nodoti klientiem.

Kandidāta pieejamajiem cilvēkresursiem jāatbilst profila prasībām, un to minimālajam skaitam jāatbilst pamatgrupas definīcijai.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/04/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/03/2017