Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 113287-2020

09/03/2020    S48

Lenkija-Łódź: Baldai

2020/S 048-113287

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Adresas: pl. Wolności 14
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 91-415
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jakub Knop
El. paštas: muzeum@maie.lodz.pl
Telefonas: +48 426328440
Faksas: +48 426329714
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.maie.lodz.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samorządowa instytucja kultury
I.5)Pagrindinė veikla
Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Nuorodos numeris: DZS.271.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000 Baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” zlokalizowanego w Łodzi, pl. Wolności 14. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. zabytków A/373 z 1998-09-03). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39150000 Įvairūs baldai bei įranga
39133000 Demonstravimo stendai
39154100 Parodų stendai
39141000 Virtuvės baldai ir įrenginiai
39130000 Biuro baldai
39141200 Stalviršiai
39111000 Sėdimieji baldai
39112000 Kėdės
39121000 Rašomieji stalai ir stalai
39151000 Įvairūs baldai
39151200 Darbastaliai
39141500 Traukos spintos
39136000 Drabužių kabyklos
30195000 Lentos
44410000 Vonios ir virtuvės reikmenys
31523200 Nuolatinės informacijos ženklai
35110000 Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įrenginiai
39515400 Žaliuzės
39224340 Šiukšliadėžės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Podstawowy zakres prac obejmuje:

— wykonanie pomiarów in situ,

— wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą, uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentacji warsztatowej wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami i wymiarami produkcyjnymi oraz ostateczną kolorystyką,

— zakup i produkcję wyposażenia,

— zabezpieczenie istniejących elementów wykończeniowych i instalacyjnych budynków przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w wyniku realizacji (w szczególności wnoszenia i montażu) niniejszego zamówienia,

— dostawę i montaż wyposażenia wraz z poziomowaniem regałów na posadzkach ze spadkami do wpustów podłogowych,

— dostawę i montaż systemu informacji wizualnej, oznakowania ppoż,

— podłączenie i uruchomienie wyposażenia,

— montaż i podłączenie zlewów i baterii (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— montaż i podłączenie dygestoriów (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),

— przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym projektów warsztatowych, atestów, deklaracji, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji, gwarancji, DTR,

— usunięcie zabezpieczeń, sprzątanie i czyszczenie po pracach objętych niniejszym zamówieniem,

— przekazanie kluczy, uzyskanie odbioru Zamawiającego,

— szkolenie personelu Zamawiającego.

Podstawowe parametry zasadniczych elementów wyposażenia (szczegóły wg dokumentacji wykonawczej):

wyposażenie powinno być wykonane z materiałów trudnozapalnych.

1. Regały stalowe malowane proszkowo z drewnianymi lub metalowymi półkami o dużej nośności.

2. Platformy mobilne hydrauliczne.

3. Granitowe blaty robocze na stelażach metalowym malowanym proszkowo lub szafkach meblowych.

4. Drewniane blaty robocze na stelażu metalowym malowanym proszkowo.

5. Szafki bhp.

6. Zabudowy meblowe pod zlewy i aneksy kuchenne.

7. Krzesła i stoły socjalne.

8. Meble biurowe (biurka, kontenerki, fotele, szafy ubraniowe).

9. Stoły warsztatowe metalowe, wraz z podświetleniem.

10. Witryny szklane na stelażu metalowym malowanym proszkowo lub drewnianym/meblowym, wraz z podświetleniem.

11. Szafy i zabudowy drewniane i z płyt meblowych, magazynowe, wraz z drabinami aluminiowymi i podświetleniem.

12. Stoły – kontenery robocze z płyt meblowych.

13. Stojaki i stelaże metalowe.

14. Szafy i komody metalowe szufladowe.

15. Dygestorium, wyposażone fabrycznie.

16. Wieszaki szatniowe stałe i mobilne, stalowe ze stali nierdzewnej.

17. Ramy wypełnione siatką, stalowe, mobilne.

18. Lada recepcyjna.

19. Regały drewniane na bele tkanin.

20. Regały metalowe, archiwizacyjne, przejezdne.

21. System informacji wizualnej – tabliczki i tablice informacyjne.

22. Wyposażenie toalet – galanteria łazienkowa.

23. Kosze na śmieci.

24. Rolety okienne naszybowe, nadokienne ręczne i elektryczne.

25. Wyposażenie i oznakowanie ppoż: gaśnice ppoż (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych), oznakowanie gaśnic, oznakowanie hydrantów, tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru” przy każdym hydrancie ppoż, koc gaśniczy z oznakowaniem 7 kpl., oznakowanie „drzwi ppoż, zamykać!” przy każdych drzwiach ppoż, oznakowanie „drzwi ewakuacyjne”, oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl., plany ewakuacyjne laminowane (dostarczenie wersji elektronicznej planów po stronie Zamawiającego).

Całość prac należy wykonać w oparciu o dokumentację:

1. projekt wykonawczy wyposażenia;

2. przedmiar;

3. rzuty architektoniczne.

Dokumenty te stanowią uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Wydłużenie okresu gwarancji (G) / Lyginamasis svoris: 0,20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji (T) / Lyginamasis svoris: 0,20
Kaina - Lyginamasis svoris: 0,60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.08.01.00-00-0084/17 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

II.2.14)Papildoma informacija

1. Maksymalny termin realizacji całego zamówienia wynosi 180 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów in situ, z tym że wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń do pomiarów.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny oferty.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 239-585968
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/03/2020