Tjenesteydelser - 113561-2019

11/03/2019    S49    - - Tjenesteydelser - Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud- - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension

2019/S 049-113561

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Energinet
28980671
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: procurement@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Cohttps://eu.eu-supply.com/app/profiles/edit_access.asp?TID=206330

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af pensions- og forsikringsmæglerydelse vedr. medarbejderpension og -forsikring

Sagsnr.: 19/02412
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Energinet er, i forbindelse med et kommende udbud, i gang med at afdække markedet vedr. pensionsydelser, herunder særligt pensions- og forsikringsmæglerydelser.

Alle medarbejdere i Energinet er omfattet af en forsikringsmæglerydelse vedr. behandlingsforsikring samt forsikring vedr. kritisk sygdom og dødsfald. Selskabet har samlet set ca. 1 300 medarbejdere, som alle er omfattet af forsikringsmæglerydelse, heraf ca. 1 200 medarbejdere omfattet af firmapensionsordningen og pensionsmæglerydelsen.

Alle funktionærer i Energinet er endvidere omfattet af en firmapensionsordning samt en pensionsmæglerydelse.

Firmapensionsordning og forsikrings- og pensionsmæglerydelse udbydes separat og Energinet skal nu i gang med at lave et udbud på forsikrings- og pensionsmæglerydelser.

Forventet Kontraktperiode: 5 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med markedsdialogen er at opnå en bedre viden om markedet, herunder vil bl.a. være følgende.

- Opnå et bedre kendskab til markedet,

- Blive præsenteret for Tilbudsgivers ydelser,

- Blive præsenteret for Tilbudsgivers forretningsmodel,

- Udbudsdesign, herunder detaljering af kravspecifikation, ydelseskatalog m.v.,

- Kommercielle vilkår f.eks. prismodel,

- Indgå dialog omkring følg. Ydelser:

- - Personlig rådgivning i forbindelse med nytegning af pensionsordning og forsikringer;

- - Løbende rådgivning af selskab og medarbejdere i relation til pension og forsikring;

- - Proaktiv rådgivning af medarbejdere ved sygdom;

- - Rådgivning vedr. udbud og forhandling på pensionsordning, forsikring og behandlingsforsikring, herunder erfaring med rådgivning;

- - Rådgivning og skadeshåndtering i forbindelse med benyttelse af pensionsforsikringer;

- - Implementering af nye pensions-, forsikrings- og sundhedsforsikringsordninger og administration efterfølgende:

- - Markedsovervågning;

- - Løbende information til medarbejdere om relevante forhold.

Følgende datoer er forhåndsreserveret til markedsdialog: 18., 22., 25. og 27.3.2019. (Ikke fulde dage).

For at tilkendegive interesse i at deltage i markedsdialogen bedes tilbudsgiver sende en besked til ordregiver via beskedfunktionen i Eu-Supply. Tilbudsgiver kan i forbindelse med tilkendegivelsen ønske dato for møde.

I tilfælde af stor interesse for deltagelse i markedsdialogen forbeholder ordregiver sig ret til at begrænse dialogen til 8 tilbudsgivere.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt flere virksomheder overvejer at afgive tilbud som et konsortium, anmoder ordregiver om, at der laves en samlet tilmelding til markedsdialog.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
07/03/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afsættes 1 ½ time pr. møde.

Tilbudsgiver bedes forberede et oplæg, som ganske kort præsenterer virksomheden samt præsenterer ydelser og forretningsmodel.

Ordregiver vil derefter gerne i dialog om eventuelt set-up af en kravspecifikation – herunder f.eks. kommercielle vilkår samt i dialog om de præsenterede ydelser.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2019