Servicios - 113639-2021

Submission deadline has been amended by:  192690-2021
05/03/2021    S45

Países Bajos-Haarlem: Servicios de enseñanza y formación

2021/S 045-113639

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gemeente Haarlem
Número de identificación fiscal: 50647371
Dirección postal: Zijlvest 39
Localidad: Haarlem
Código NUTS: NL Nederland
Código postal: 2011 VB
País: Países Bajos
Persona de contacto: Rob Bosma
Correo electrónico: tender@haarlem.nl
Fax: +31 235115915
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.haarlem.nl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4dd4fd4417312e04ca1e332841709d64
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: TenderNed
Localidad: TenderNed
Código NUTS: NL Nederland
País: Países Bajos
Correo electrónico: servicedesk@TenderNed.nl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tenderned.nl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4dd4fd4417312e04ca1e332841709d64
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inburgering

II.1.2)Código CPV principal
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De gemeenten hebben een uitgebreide Selectieleidraad opgesteld welke een hele brede doorkijk geeft naar de tweede fase zodat u goed kunt inschatten wat van u gevraagd wordt wat betreft de opdracht en aanbesteding.

Opdracht:

— perceel 1: brugklas,

— Perceel 2: leerroutes, welke onderverdeeld is in drie subpercelen:

—— subperceel 2a: onderwijsroute,

—— subperceel 2b: B1-route,

—— subperceel 2c: Z-route.

Voor perceel 1: brugklas wil opdrachtgever één gespecialiseerde opdrachtnemer contracteren.

Voor perceel 2: leerroutes wil opdrachtgever met twee gespecialiseerde opdrachtnemers contracteren, welke alle subpercelen kan leveren, zodat de inburgeringsplichtige eenvoudig tussen de leerroutes kan wisselen.

Wanneer dit voor perceel 2 niet mogelijk is staat er in de selectieleidraad hoe dan de winnaars worden bepaald.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Perceel 1: brugklas

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL Nederland
Código NUTS: NL323 IJmond
Código NUTS: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Descripción del contrato:

25 000 000.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 84
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Subperceel 2a: onderwijsroute

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL Nederland
Código NUTS: NL323 IJmond
Código NUTS: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Descripción del contrato:

25 000 000.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 84
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Subperceel 2b: B1-route

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL Nederland
Código NUTS: NL323 IJmond
Código NUTS: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Descripción del contrato:

25 000 000.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 84
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Subperceel 2c Z-route

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 Servicios de enseñanza y formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL Nederland
Código NUTS: NL323 IJmond
Código NUTS: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Descripción del contrato:

25 000 000.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 84
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento que comporta negociaciones
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

De gemeenten hebben besloten om deze opdracht voor maximaal 7 jaar in de markt te zetten, omdat de trajecten binnen de leerroutes relatief lang duren, waardoor de dienstverlening in veel gevallen pas laat (gemiddeld na drie jaar) kan worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in dit geval belangrijk, aangezien de dienst een nieuwe taak voor de gemeente betreft. Door deze opdracht lang weg te zetten, kunnen de verschillende partijen een goede en langdurige samenwerking met elkaar aangaan en daarmee optimaal gebruik maken van de intensieve voorbereiding die geleverd is voor het optuigen van de inburgeringstrajecten. Daarnaast willen de gemeenten aanbieders hiermee meer zekerheid bieden en verwachten hierdoor een hogere bereidheid om te investeren in het inburgeringsonderwijs.

IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 29/04/2021
Hora local: 16:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Den Haag
Dirección postal: Prins Clauslaan 60
Localidad: Den Haag
Código postal: 2595 AJ
País: Países Bajos
Correo electrónico: info@rechtspraak.nl
Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Noord-Holland
Dirección postal: Simon de Vrieshof 1
Localidad: Haarlem
Código postal: 2019 HA
País: Países Bajos
Correo electrónico: info@rechtspraak.nl
Teléfono: +31 883616100
Fax: +31 883610156
Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/03/2021