Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 113777-2019

12/03/2019    S50    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Grčija-Maroussi: Poročilo o stanju ranljivosti z vidika kibernetske varnosti za leto 2018

2019/S 050-113777

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij
Poštni naslov: 1 Vasilissis Sofias Street
Kraj: Maroussi
Šifra NUTS: EL30
Poštna številka: 15124
Država: Grčija
Kontaktna oseba: Procurement Officer
E-naslov: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4575
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4575
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: varnost omrežnih informacij

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Poročilo o stanju ranljivosti z vidika kibernetske varnosti za leto 2018

Referenčna številka dokumenta: ENISA D-COD-19-T15
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V letu 2019 se agencija ENISA osredotoča na izboljšanje postopkov ocenjevanja tveganja in obvladovanja ranljivosti, in sicer z zagotovitvijo izčrpne analize o priporočilih glede ranljivosti iz preteklega leta (2018). S Splošno uredbo o varstvu podatkov je bil uveden koncept odgovornosti podjetij, na katere se kršitev varstva podatkov nanaša, zato je treba pri obravnavi ranljivosti sprejeti proaktiven pristop. Obseg te študije je omejen le na analizo priporočil glede ranljivosti iz leta 2018. Vse pripombe in morebitne ugotovljene vrzeli je treba predstaviti v kontekstu priporočil iz preteklega leta. Agencija ENISA pričakuje, da bo izbrani izvajalec informacije o priporočilih glede ranljivosti pridobil iz javno dostopnih virov informacij (npr. nacionalnih zbirk podatkov o ranljivosti), te podatke analiziral in interpretiral ter ugotovitve predstavil z uporabo intuitivnih vizualnih prikazov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 90 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73210000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: EL30
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo običajno zagotavljale iz prostorov izvajalca, pri čemer se končni rezultat zagotovi agenciji ENISA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve se bodo zagotavljale med majem oziroma junijem in koncem novembra 2019.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v dokumentaciji javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/04/2019
Lokalni čas: 18:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/04/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Urad ENISA v Atenah, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRČIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži največ 1 pravni zastopnik vsakega sodelujočega ponudnika. Ponudniki morajo agencijo v pisni obliki obvestiti o svoji nameri glede udeležbe, in sicer po e-pošti na naslov procurement@enisa.europa.eu najmanj 3 delovne dni pred odpiranjem ponudb. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/03/2019