Услуги - 113797-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург
NDНомер на публикацията на обявлението113797-2019
PDДата на публикуване12/03/2019
OJНомер на броя на ОВ S50
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски парламент
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски парламент
DSДокумент изпратен28/02/2019
DTКраен срок за подаване02/04/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)55330000 - Услуги на други заведения за бързо хранене
15894500 - Продукти за автомати за продажба на храна
42933000 - Автоматични машини за продажба на дребно
55511000 - Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
55311000 - Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти
55410000 - Услуги по управление на барове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)http://www.europarl.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048