Usluge - 113797-2019

12/03/2019    S50

Belgija-Bruxelles: Koncesija za održive usluge kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

2019/S 050-113797

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction de la logistique — service de passation de marchés publics/bureau KAD 03G025, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG
E-pošta: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4484
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koncesija za održive usluge kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

Referentni broj: 06B40/2018/M060
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55511000 Usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament traži koncesionare (pravna osnova: uredba 2018/1046) za pružanje usluga kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama u Bruxellesu, za račun i na trgovački rizik koncesionara.

Koncesionari neće plaćati najam.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava pripremljene hrane za posjetitelje (restoran za posjetitelje, kafić interaktivnog muzeja Parlamentarium) i bar plenarne dvorane

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
55410000 Usluge vođenja ugostiteljskog lokala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje prodajnih točaka:

— restoran za posjetitelje (220 mjesta);

— kafić Parlamentarium (96 mjesta);

— bar plenarne dvorane (260 mjesta);

— aktivnosti na događanjima.

Promet ove grupe trenutačno se procjenjuje na 1 500 000 EUR godišnje. Odnosi se na nedavni promet raspoređen na ukupno 7 godina, nezajamčen i koji se daje samo indikativno kako bi se mogla procijeniti vrijednost ugovora o koncesiji te koji uvelike ovisi o komercijalnom odabiru budućeg koncesionara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta usluge, obroka i pića / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: održivost, društvenost i etika / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: primjerenost ponude za potrebe Europskog parlamenta / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava pripremljene hrane članovima i osoblju u glavnim zgradama, uključujući i protokolarnu službu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
55410000 Usluge vođenja ugostiteljskog lokala
55311000 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje prodajnih točaka:

— samoposlužni restoran Spinelli (808 mjesta);

— samoposlužni restoran Spaak (103 mjesta);

— restoran za zastupnike i saloni (à la carte, najviše 500 mjesta);

— salon Astrid Lulling (90 mjesta);

— protokolarna aktivnost;

— restoran Antall (196 mjesta);

— pivnica Antall (180 mjesta);

— bar za zastupnike (170 mjesta);

— bar forum (75 mjesta);

— sendvič bar;

— aktivnosti na događanjima.

Promet ove grupe trenutačno se procjenjuje na 7 900 000 EUR godišnje. Odnosi se na nedavni promet raspoređen na ukupno 7 godina, nezajamčen i koji se daje samo indikativno kako bi se mogla procijeniti vrijednost ugovora o koncesiji te koji uvelike ovisi o komercijalnom odabiru budućeg koncesionara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta usluge, obroka i pića / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: održivost, društvenost i etika / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: primjerenost ponude za potrebe Europskog parlamenta / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava hrane u zgradu na trgu Meeûs

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
55311000 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje prodajnih točaka:

— samoposlužni restoran Meeûs (328 mjesta);

— kafić Meeûs (40 mjesta);

— aktivnosti na događanjima.

Promet ove grupe trenutačno se procjenjuje na 1 100 000 EUR godišnje. Odnosi se na nedavni promet raspoređen na ukupno 7 godina, nezajamčen i koji se daje samo indikativno kako bi se mogla procijeniti vrijednost ugovora o koncesiji te koji uvelike ovisi o komercijalnom odabiru budućeg koncesionara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta usluge, obroka i pića / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: održivost, društvenost i etika / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: primjerenost ponude za potrebe Europskog parlamenta / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dostava hrane u zgradu Wilfried Martens

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
55311000 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje prodajnih točaka:

— samoposlužni restoran Martens (450 mjesta);

— kafić Martens (200 mjesta);

— aktivnosti na događanjima.

Promet ove grupe trenutačno se procjenjuje na 1 500 000 EUR godišnje. Odnosi se na nedavni promet raspoređen na ukupno 7 godina, nezajamčen i koji se daje samo indikativno kako bi se mogla procijeniti vrijednost ugovora o koncesiji te koji uvelike ovisi o komercijalnom odabiru budućeg koncesionara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta usluge, obroka i pića / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: održivost, društvenost i etika / Ponder: 25
Kriterij kvalitete - Naziv: primjerenost ponude za potrebe Europskog parlamenta / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Automati za napitke i prehrambene proizvode

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15894500 Sastojci za automate za prodaju
42933000 Prodajni automati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Korištenje ponude uređaja koja obuhvaća 70 do 100 automata za tople i hladne napitke i prehrambene proizvode u svim zgradama Parlamenta.

Promet ove grupe trenutačno se procjenjuje na 500 000 EUR godišnje. Odnosi se na nedavni promet raspoređen na ukupno 7 godina, nezajamčen i koji se daje samo indikativno kako bi se mogla procijeniti vrijednost ugovora o koncesiji te koji uvelike ovisi o komercijalnom odabiru budućeg koncesionara.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluge i prehrambenih proizvoda/napitaka / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: održivost, društvenost i etika / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: primjerenost ponude za potrebe Europskog parlamenta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Sredstva namijenjena održavanju čistoće poda / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 50
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u strukovni ili trgovački registar, posebno ovlaštenje u državi poslovnog nastana ili članstvo u stručnoj organizaciji, ako se traži.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Stručno iskustvo

Sustav automatske kontrole koji su odobrila nacionalna tijela, ako to propisuje zakon.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Financijska isplativost.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Natjecateljski postupak uz pregovore
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.5)Podaci o pregovaranju
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/04/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 17/04/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Kraj 2025.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalbe se moraju predati u roku od 2 mjeseca od dana kad osoba na koju se odnose zaprimi ili primi na znanje predmetno rješenje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2019