Árubeszerzések - 113824-2018

14/03/2018    S51    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

2018/S 051-113824

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_47962930
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.1)Név és címek
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_62814311
Fuvar utca 1.
Kecskemét
6000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mokosné Oláh Dorottya
Telefon: +36 66523503
E-mail: kozbeszerzes@dakk.hu
Fax: +36 66523502
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dakk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.dakk.hu

I.1)Név és címek
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
EKRSZ_70280373
Füredi utca 180.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dörnyei Gábor
Telefon: +36 72502525
E-mail: dornyig@ddkk.hu
Fax: +36 72526341
NUTS-kód: HU232

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ddkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ddkk.hu

I.1)Név és címek
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
EKRSZ_79287870
József Attila u. 70.
Miskolc
3527
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodnár Zsolt
Telefon: +36 203212117
E-mail: bodnar.zsolt@emkk.hu
Fax: +36 46515092
NUTS-kód: HU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.emkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.emkk.hu

I.1)Név és címek
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
EKRSZ_90519721
Körmendi út 92.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ferenc
Telefon: +36 94517611
E-mail: horvath.ferenc@enykk.hu
Fax: +36 94517625
NUTS-kód: HU222

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.enykk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.enykk.hu

I.1)Név és címek
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság
EKRSZ_36882522
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füzi Sándor
Telefon: +36 34515220
E-mail: fuzi.sandor@knykk.hu
Fax: +36 34515212
NUTS-kód: HU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.knykk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.knykk.hu

I.1)Név és címek
Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_81559343
Üllői út 131.
Budapest
1091
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-mail: zoltan.gabora@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu

I.1)Név és címek
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő részvénytársaság
EKRSZ_60265397
Nagysándor József út 24.
Szolnok
5000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Snelcer János
Telefon: +36 56514202
E-mail: snelcer.janos@kmkk.hu
Fax: +36 56514564
NUTS-kód: HU322

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kmkk.hu

I.1)Név és címek
Autó Univerzál Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_42103002
Csáktornyai utca 6.
Kecskemét
6000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Labancz Orsolya
Telefon: +36 76485292
E-mail: orsolya.labancz@auto-univerzal.hu
Fax: +36 76506781
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.autouniverzal.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.autouniverzal.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000011592018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A közlekedési központok részére munkaruha bérlése és kapcsolódó szolgáltatások megrendelése

Hivatkozási szám: EKR000011592018
II.1.2)Fő CPV-kód
18100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Közlekedési központok részére munkaruha bérlése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése.

A megajánlott termékek mindenkor feleljenek meg a műszaki leírásban meghatározott hazai valamint Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek.

Az Univerzál Beszerző Kft. (2800 Tatabánya, Csaba utca 19., AK24320) ajánlatkérőt az I.1. pontban meghatározott ajánlatkérők meghatalmazták azzal, hogy a nevükben a közbeszerzési eljárást lefolytassa, az Univerzál Beszerző Kft. az I.1. pontban megjelölt ajánlatkérők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4 éves (208 hetes) kihordási időre vonatkozó munkaruha bérlése és hozzá kapcsolódó szolgáltatások megrendelése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Auto-Univerzál Kft., DAKK Zrt., DDKK Zrt., ÉMKK Zrt., KMKK Zrt. (Eger, Salgótarján, Szolnok, Hatvan), KNYKK Zrt. tulajdonában levő telephelyek a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott munkaruha bérlése és hozzá kapcsolódó szolgáltatások megrendelése 208 hetes kihordási időre, az Auto-Univerzál Kft., a DAKK Zrt., a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., a KMKK Zrt. (Eger, Salgótarján, Szolnok, Hatvan), a KNYKK Zrt. részére, összesen 50 helyszínen. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződéseket a fent felsorolt Társaságok külön-külön kötik meg az eljárás jelen részben kihirdetett nyertesével. Az adott részhez rendelt szerződések keretösszegei összesen: nettó 606 338 928 Ft, amely összeg a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A eljárás eredményeként létrejövő szerződések keretében beszerezni kívánt munkaruha típusai:

1. kabát

2. melles nadrág

3. derekas nadrág

4. lángálló kabát

5. melles lángálló nadrág

6. saválló - antisztatikus kabát

7. melles saválló - antisztatikus nadrág

8. rövid ujjú környakas póló

9. hosszú ujjú környakas póló

10. FCS kabát (fényvisszaverő csíkkal)

11. melles FCS nadrág (fényvisszaverő csíkkal)

12. derekas FCS nadrág (fényvisszaverő csíkkal)

13. baseball sapka

A szerződések teljesítése során beszerezni kívánt ruhadarabok összesített becsült darabszáma 37 500 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A szolgáltatás tartalma:

— A munkaruhák legyártása,

— A munkaruházat személyre szóló vonalkód megjelölése,

— Szekrényes elosztórendszer telepítésének és napi szintű használatának biztosítása,

— Az elkészült névvel ellátott munkaruhák kihelyezése a szekrényes elosztórendszerbe az egyes társaságok műszaki telephelyein,

— A szerződés időtartama alatt hetente a szennyes ruhák elvitele, a tiszta ruhák átadása,

— Az elszállított ruhák, tisztítása, karbantartása,

— A munkaruhán keletkezett sérülések javítása, csatok, gombok pótlása,

— A szolgáltatást nyújtó a szolgáltatás zökkenőmentes működése érdekében rendszeres ügyfélszolgálati tanácsadást biztosít.

Fő CPV kódok.

50830000-2 Ruházat- és textiljavítási szolgáltatások

98310000-9 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Ajánlatkérők a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatnak le. Ajánlatkérők közszolgáltatási szerződése 2019. december 31-én lejár, így ezen időpontot meghaladó szerződések megkötéséhez minisztériumi jóváhagyás szükséges. Ajánlatkérők a szerződés megkötéséhez szükséges engedély kiadását kezdeményezték. Ajánlatkérők a minisztériumi engedély hiányát olyan körülménynek tekintik, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérők a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesülnek a szerződések megkötésének kötelezettsége alól, ha az engedélyt nem kapják meg. Ajánlatkérők a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a minisztériumi engedély hiányát a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 51
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pontban, társaságonként megadott darabszám, társaságonként a szerződés teljesítése során 30 %-al nőhet.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés időtartamát az Ajánlatkérő a Kbt. 133. § (1) bekezdésére tekintettel állapította meg, a legyártott bérruhák kihordási ideje ugyanis átlagosan 4 év, azaz 208 hét.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3 éves (156 hetes) kihordási időre vonatkozó bérruha és hozzá kapcsolódó szolgáltatások bérlése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

ÉNYKK Zrt., KMKK Zrt. (Gyöngyös), Volánbusz Zrt. tulajdonában levő telephelyek a dokumentációban foglaltak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott munkaruha és hozzá kapcsolódó szolgáltatások bérlése, 2020. január 1. napjától kezdő időponttól, 156 hetes kihordási időre, az ÉNYKK Zrt., a KMKK Zrt. (Gyöngyös), a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, összesen 26 helyszínen. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződéseket a fent felsorolt Társaságok külön-külön kötik meg az eljárás jelen részben kihirdetett nyertesével. Az adott részhez rendelt szerződések keretösszegei összesen: nettó 174 536 544 Ft, amely összeg a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

Az eljárás eredményeként létrejövő szerződések keretében beszerezni kívánt munkaruha típusai.

1. kabát

2. melles nadrág

3. derekas nadrág

4. lángálló kabát

5. melles lángálló nadrág

6. saválló - antisztatikus kabát

7. melles saválló - antisztatikus nadrág

8. rövid ujjú környakas póló

9. hosszú ujjú környakas póló

10. FCS kabát (fényvisszaverő csíkkal)

11. melles FCS nadrág (fényvisszaverő csíkkal)

12. derekas FCS nadrág (fényvisszaverő csíkkal)

13. baseball sapka

A szerződések teljesítése során beszerezni kívánt ruhadarabok összesített becsült darabszáma 13 457 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A szolgáltatás tartalma:

— A munkaruhák legyártása,

— A munkaruházat személyre szóló vonalkód megjelölése,

— Szekrényes elosztórendszer telepítésének és napi szintű használatának biztosítása,

— Az elkészült névvel ellátott munkaruhák kihelyezése a szekrényes elosztórendszerbe az egyes társaságok műszaki telephelyein,

— A szerződés időtartama alatt hetente a szennyes ruhák elvitele, a tiszta ruhák átadása,

— Az elszállított ruhák, tisztítása, karbantartása,

— A munkaruhán keletkezett sérülések javítása, csatok, gombok pótlása,

— A szolgáltatást nyújtó a szolgáltatás zökkenőmentes működése érdekében rendszeres ügyfélszolgálati tanácsadást biztosít.

Fő CPV kódok.

50830000-2 Ruházat- és textiljavítási szolgáltatások

98310000-9 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Ajánlatkérők a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatnak le. Ajánlatkérők közszolgáltatási szerződése 2019. december 31-én lejár, így ezen időpontot meghaladó szerződések megkötéséhez minisztériumi jóváhagyás szükséges. Ajánlatkérők a szerződés megkötéséhez szükséges engedély kiadását kezdeményezték. Ajánlatkérők a minisztériumi engedély hiányát olyan körülménynek tekintik, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérők a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesülnek a szerződések megkötésének kötelezettsége alól, ha az engedélyt nem kapják meg. Ajánlatkérők a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a minisztériumi engedély hiányát a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2019
Befejezés: 01/10/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pontban, társaságonként megadott darabszám, társaságonként a szerződés teljesítése során 30 %-al nőhet.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés időtartamát az Ajánlatkérő a Kbt. 133. § (1) bekezdésére tekintettel állapította meg, a legyártott bérruhák kihordási ideje ugyanis átlagosan 3 év, azaz 156 hét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bekezdésre tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adtok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevő együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.

Ajánlatkérő ezen irat tekintetében alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (7) bekezdésében foglaltakat.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az alábbi értéket:

— 1. rész vonatkozásában 400 000 000 HUF,

— 2. rész vonatkozásában 130 000 000 HUF.

Amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimum követelményként teljesíteni.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével), a mennyiségét, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és gyakorlati idejüket. Csatolni kell az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Csatolni kell továbbá a szakemberek képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti, összesen legalább az alábbi mennyiséget elérő a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (munkaruha: lángálló és/vagy saválló – antisztatikus és/vagy FCS kabát és nadrág, baseball sapka, póló) szerződésszerű bérbeadására, illetőleg a bérelt munkaruhához kapcsolódó teljes körű tárolási, tisztítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával:

— az 1. rész vonatkozásában, összesen legalább 28 000 db,

— a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 10 000 db.

A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

Egy referencia több rész vonatkozásában is bemutatható.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

M2) Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

— legalább 25 fő ruhaipari szakemberrel (FEOR: 7212) és,

— legalább 4 fő felsőfokú vagy ruhaipari technikusi végzettségű ruhaipari szakember.

Valamennyi szakembernek legalább 2 éves, a szakmai végzettségükhöz kötődő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.

A megjelölt végzettséggel rendelkező, teljesítésbe bevont szakemberek minimum 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállalók lehetnek.

Egy szakember több részben is bemutatható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. késedelmi kötbér: mértéke: 2,5 %/nap;

2. hibás teljesítési kötbér: mértéke: 20 %/alkalom;

3. meghiúsulási kötbér1: mértéke: adott feladatot érintő nemteljesítés esetén 30 %

Kötbéralap: a szerződésben szereplő elszámolási tábla szerinti adott munkaruha típus, szerződésben meghatározott heti nettó bérleti díja.

4. meghiúsulási kötbér2: mértéke: rendkívüli felmondás vagy elállás esetén 20 %. Alapja: a szerződéses keretösszeg még ki nem fizetett nettó értéke.

A feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1. ajánlatkérő előleget nem fizet;

2. Az Ajánlatkérő a bérleti díjat a szerződés alapján a munkaruhák részére történő első átadását követően 4 hetes időközönként, az aktuális 4 hetes időtartamra vonatkozóan utólag, a Nyertes Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett 30 napos fizetési határidőig köteles megfizetni.

3. Az ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembe vételével. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott szerint jogosult részszámlázásra;

4. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

1) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

2) Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.

3) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/04/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/05/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/04/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, a szakmai ajánlat részeként benyújtandó mintadarabok vonatkozásában irányadó. Az ajánlatot egyebekben elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bek alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

2. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

– Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

– Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.

– Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.

– Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

– Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

– Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

– Szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi követelmények szerint.

– Kitöltött árazótábla.

3. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére – a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre kell megküldeni. Ajánlatkérő a megajánlott munka- és védőruhák színmegfelelőségének elbírálása érdekében az ajánlattételi határidő lejártáig etalon színmintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyek átvehetők munkanapokon 9–16 óra között az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában megadott lebonyolító szervezettől.

4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

5. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat.

6. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

7. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

9. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre köteles a 2.-3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök esetében EK típustanúsítványt becsatolni. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001, és ISO 50001 tanúsítvánnyal.

Ezek elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést (Kbt.131.§(4)bek).

Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén a felhívásban előírt dokumentumokat és mintákat a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre bocsátja.

10 FAKSZ Dr. Vörös Katalin (00441)

11 Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828592
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2018