Dienstleistungen - 113940-2018

14/03/2018    S51    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2018/S 051-113940

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 045-099551)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
5252496411
Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Polen
Kontaktstelle(n): Michał Suchodolski
Telefon: +48 814452100
E-Mail: lublin@psgaz.pl
Fax: +48 814452133
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.psgaz.pl.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Zawada–Klemensów Gmina Zamość oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: PSG-D00/DW/ZGMZ/21/11/17
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci gazowej położonej w miejscowości Zawada–Klemensów Gmina Zamość

Zakres prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Odcinek A-B lub A-C: dn 110 PE 100RC SDR 17,6; L= ok. 235 m

Odcinek D-E: dn 225 PE 100RC 17,6; L=ok. 8 000 m

Armatura gazociągu s/c na odcinku D-E:

Na odcinku D-E min. trzy nowe układy zaporowo upustowe (dwa w rejonie włączenia i jeden w połowie trasy)

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

Prowadzenie nadzoru autorskiego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 045-099551

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: V.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Anstatt:

Najtańsza oferta: 109 470.00 PLN / Najdroższa oferta: 110 700.00 PLN brana pod uwagę

muss es heißen:

Najtańsza oferta: 89 000,00 PLN / Najdroższa oferta: 900 000,00 PLN brana pod uwagę

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: