Storitve - 113979-2014

Prikaži skrčeni pogled

04/04/2014    S67

Luksemburg-Luxembourg: Podpora zunanjim uporabnikom Eurostata

2014/S 067-113979

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Lieselotte Plapp
V roke: Mariana Kotzeva
E-pošta: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Lieselotte Plapp
V roke: Mariana Kotzeva
E-pošta: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Enota A.5 (CAD) – BECH F2/907

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Statistika.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Podpora zunanjim uporabnikom Eurostata.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: V prostorih izvajalca (sklopi 1–12).
V prostorih Komisije (sklop 13).
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
To povabilo k oddaji ponudb zajema dejavnosti, povezane s pomočjo Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov, za naslednje sklope:
sklop 1: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v španščini;
sklop 2: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v danščini;
sklop 3: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nemščini;
sklop 4: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v estonščini;
sklop 5: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v angleščini;
sklop 6: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v francoščini;
sklop 7: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v latvijščini;
sklop 8: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v madžarščini;
sklop 9: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nizozemščini;
sklop 10: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v portugalščini;
sklop 11: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v finščini;
sklop 12: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v švedščini;
sklop 13: centralna enota za podporo uporabnikom.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v španščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 1 000 zahtevkov na leto, torej 4 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 2: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v danščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 800 zahtevkov na leto, torej 3 200 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 3: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nemščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 8 000 zahtevkov na leto, torej 32 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 4: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v estonščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 500 zahtevkov na leto, torej 2 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 5: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v angleščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 5 000 zahtevkov na leto, torej 20 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 6: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v francoščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 1 500 zahtevkov na leto, torej 6 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 7: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v latvijščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 600 zahtevkov na leto, torej 2 400 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 8: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v madžarščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 600 zahtevkov na leto, torej 2 400 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 9: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nizozemščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 1 000 zahtevkov na leto, torej 4 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 10: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v portugalščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 400 zahtevkov na leto, torej 1 600 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 11: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v finščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 400 zahtevkov na leto, torej 1 600 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 12: pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v švedščini:
skupni obseg dela je ocenjen na 800 zahtevkov na leto, torej 3 200 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Sklop 13: centralna enota za podporo uporabnikom:
obseg naročila je ocenjen na 245 delovnih dni na osebo na leto, torej 980 delovnih dni na osebo za najdaljše obdobje trajanja pogodbe (4 leta).
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v španščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v španščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 1 000 zahtevkov na leto, torej 4 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v danščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v danščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 800 zahtevkov na leto, torej 3 200 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nemščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nemščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 8 000 zahtevkov na leto, torej 32 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v estonščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v estonščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 500 zahtevkov na leto, torej 2 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v angleščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v angleščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 5 000 zahtevkov na leto, torej 20 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 6 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v francoščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v francoščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 1 500 zahtevkov na leto, torej 6 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 7 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v latvijščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v latvijščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 600 zahtevkov na leto, torej 2 400 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 8 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v madžarščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v madžarščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 600 zahtevkov na leto, torej 2 400 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 9 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nizozemščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v nizozemščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 1 000 zahtevkov na leto, torej 4 000 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 10 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v portugalščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v portugalščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 400 zahtevkov na leto, torej 1 600 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 11 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v finščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v finščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 400 zahtevkov na leto, torej 1 600 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 12 Naziv: Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v švedščini
1)Kratek opis
Pomoč Eurostatu pri obravnavi zahtevkov uporabnikov v švedščini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Skupni obseg dela je ocenjen na 800 zahtevkov na leto, torej 3 200 zahtevkov v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
Na leto bo treba izvesti 4 tečaje usposabljanja za uporabnike, torej 16 tečajev usposabljanja za uporabnike v najdaljšem obdobju trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 13 Naziv: Centralna enota za podporo uporabnikom
1)Kratek opis
Centralna enota za podporo uporabnikom.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

3)Količina ali obseg
Obseg naročila je ocenjen na 245 delovnih dni na osebo na leto, torej 980 delovnih dni na osebo za najdaljše obdobje trajanja pogodbe (4 leta).
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ESTAT/B/2014/002.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 5.5.2014 - 17:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.5.2014 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 22.5.2014 - 10:00

Kraj:

BECH B4/444.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 uradno pooblaščen zastopnik na ponudnika. Pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov pravilno pooblaščeni agent, mora biti predstavljeno predsedniku komisije za odpiranje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Zagotovljen je neposreden elektronski dostop do razpisne dokumentacije brez kakršne koli predhodne zahteve/registracije na internetnem naslovu, navedenem v I.1.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25.3.2014