Lieferungen - 113997-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Teile für Leichtfeuerwaffen

2018/S 051-113997

4 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Pretficza 28, j.w., Wrocław 50-984, Polen. Telefon: +48 261651080. Fax: +48 261651085. E-Mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.3.2018, 2018/S 043-094985)

Betr.:
CPV:35341000

Teile für Leichtfeuerwaffen

Anstatt: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2 (TECH/95/2018)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2

1) Krótki opis

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2

1) Krótki opis

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

6. Wniosek należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy), opisanej w następujący sposób:

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:

Dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i optyki ZU-23-2 nr sprawy: TECH/95/2018.

Nie otwierać przed: 4.4.2018 r. godz.: 11:00”.

(...)

muss es heißen: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2 (TECH/95/2018)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2

1) Krótki opis

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2

1) Krótki opis

Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2

VI.3) Informacje dodatkowe:

(...)

6. Wniosek należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy), opisanej w następujący sposób:

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:

Dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia ZU-23-2 nr sprawy: TECH/95/2018.

Nie otwierać przed: 4.4.2018 r. godz.: 11:00”.

(...)