Építési beruházás - 114147-2021

Normál nézet megjelenítése

05/03/2021    S45

Magyarország-Paks: Építési munkák

2021/S 045-114147

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sóthy Tímea - csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu

A felhasználói oldal címe: http://wwww.atomeromu.hu/

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bachné Griezer Mária - közbeszerzési főszakértő
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75507363
Fax: +36 75508517

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bachné Griezer Mária - közbeszerzési főszakértő
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75507363
Fax: +36 75508517

I.2)Az ajánlatkérő típusa
I.3)Fő tevékenység
Villamos energia
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés - Új F7 porta létesítése
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

NUTS-kód HU233 Tolna

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Új F7 porta létesítése
A beruházás főbb műszaki terjedelme:
A Vállalkozó alapvető feladata a kiviteli tervdokumentációkban, az érvényes és végrehajtható hatósági és egyéb szakterületi engedélyekben, a vonatkozó szabványokban és jogszabályokban, valamint a műszaki specifikációban előírt követelmények alapján:
• a teljeskörű, minden szakágra kiterjedő építési-szerelési munkák elvégzése I. osztályú minőségben, a járulékos munkákkal együtt,
• az építési-szerelési munkákhoz szükséges minőségügyi terv és szakági Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítások (KMMEU-k), emeléstechnológiák, beszerzési engedélyezési dokumentáció elkészítése,
• a kiviteli tervek szerinti berendezések, anyagok beszerzése, telepítése, az érintett rendszerek üzembe helyezése,
• a használatbavételi eljárásokban való közreműködés,
• az átadási és „ceruzás” megvalósulási dokumentációk elkészítése.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Beszerzés tárgya: Új F7 porta létesítése
Mennyisége:
A beruházás főbb műszaki terjedelme:
A Vállalkozó alapvető feladata a kiviteli tervdokumentációkban, az érvényes és végrehajtható hatósági és egyéb szakterületi engedélyekben, a vonatkozó szabványokban és jogszabályokban, valamint a műszaki specifikációban előírt követelmények alapján:
• a teljeskörű, minden szakágra kiterjedő építési-szerelési munkák elvégzése I. osztályú minőségben, a járulékos munkákkal együtt,
• az építési-szerelési munkákhoz szükséges minőségügyi terv és szakági Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítások (KMMEU-k), emeléstechnológiák, beszerzési engedélyezési dokumentáció elkészítése,
• a kiviteli tervek szerinti berendezések, anyagok beszerzése, telepítése, az érintett rendszerek üzembe helyezése,
• a használatbavételi eljárásokban való közreműködés,
• az átadási és „ceruzás” megvalósulási dokumentációk elkészítése.
Kiviteli tervdokumentáció:
A kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A beruházás műszaki terjedelmét az alábbi táblázatban szereplő kiviteli tervdokumentációk részletesen tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsát az ajánlattevők rendelkezésére:
Tervdokumentáció Azonosító Tervező
F7 jelű új portaépület. Építészeti kiviteli terv 009000E00754 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 jelű új portaépület. Tartószerkezeti kiviteli terv 009000B01709 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 jelű új portaépület. Létesítés organizációja 009000R00224 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 porta létesítése. Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció 009000E00756 KEKA Építész Alkotóműhely Kft.
F7 porta útépítési és forgalomtechnikai terve. Kiviteli terv 009000D00202 MIKA Mikroline Kft.
F7 jelű új portaépület létesítése. Épületgépész kiviteli terv 009000P00663 TNKA Tervenergo Kft.
1327 sz. előszűrő épület létesítése. Épületgépész kiviteli terv 132700P00668 TNKA Tervenergo Kft.
F7 porta létesítése. Közmű-és egyéb rendszerek kiváltási, bontási tervei. Forróvízvezeték kiviteli terv 01UN00G04098 REKB Reál-Energo Kft.
Az F7 porta vízi közmű engedélyezési és kiviteli terve 000000D00203 IWKA Inno-Water Zrt.
F7 porta tűzivíz hálózatának engedélyezési és kiviteli terve 000000D00209 IWK Inno-Water Zrt.
F7 porta létesítése. Tűzjelző rendszer. Kiviteli terv 009000T00491 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Hírközlés, gyengeáramú rendszerek. Kiviteli terv 009000H00296 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Irányítástechnikai kiviteli terv 009000I03338 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Világítás és installáció, villámvédelem. Kiviteli terv 009000L00700 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Erőátvitel, külső betáplálás. Villamos kiviteli terv 009000V02985 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
A kiviteli tervdokumentáció fizikai védelemmel kapcsolatos tervei, a megvalósulásí tervek minősítési szintje: „Korlátozott terjesztésű”.
Tervdokumentáció Azonosító Tervező
F7 porta létesítése. Rendészeti beléptető és objektumvédelmi rendszerek. Kiviteli terv 00MM10A00987 MRKA Criterion Zrt.
F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő rendszer bővítése. Kiviteli terv 00MM10A01044 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő (KVH) rendszer módosítása. Organizációs tervdokumentáció 00MM10A01057 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
A kiviteli tervekben elfogadott, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgok esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezést úgy kell érteni, hogy „vagy azzal egyenértékű”.
Amennyiben nem a kiviteli tervek szerint megajánlott berendezések, készülékek kerülnek beépítésre, hanem azzal egyenértékűek, akkor a kiviteli tervek módosítása is a Vállalkozó szerződés szerinti feladata.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.5.2021. Befejezés 31.1.2023

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítés és nemteljesítés esetére kikötött kötbér.
Jótállási kötelezettség.
A részletes feltételeket az ajánlattételi szakasz szerződéstervezete fogja tartalmazni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész)teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. (Vbt. 100. § (1)-(2) valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A további részletes információkat és feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
A Vbt. 126. § alapján az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles meghatározni a minősített adatok körét és minősítési szintjét.
A minősített adatok köre A minősítési szintje
Megvalósulási dokumentáció fizikai védelemmel kapcsolatos részei: korlátozott terjesztésű
— F7 porta létesítése. Rendészeti beléptető és objektumvédelmi rendszerek,
— F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő rendszer bővítése
— F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő (KVH) rendszer módosítása.
Az ajánlatkérő a minősített adatok körét módosíthatja, kiegészítheti az eljárás során.
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
A 45. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények különösen az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, illetve a Btk. 265. §-ában meghatározott minősített adattal visszaélés.
A Vbt. 128. § (1) bekezdés alapján előző bekezdésben foglaltakon túl az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az 1978. évi IV. törvény szerinti légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, valamint jármű hatalomba kerítése bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
Az előző bekezdésben említett bűncselekményekhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett gazdasági szereplő esetében a 2002/475/IB kerethatározat 1. és 3. cikke szerinti terrorista bűncselekményeket és terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekményeket, valamint 4. cikke szerinti felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet kell érteni.
A Vbt. 129. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre jelentkezőt, illetve ajánlattevőt
a) aki nem szerepel a jegyzéken és a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés ajánlatkérő által történő kezdeményezése érdekében nem csatolta a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti, kitöltött adatlapokat, nyilatkozatokat,
b) akit a beszerzéshez kötődő minősítési vizsgálat eredményeként a jegyzékre nem vesznek fel,
c) aki a jegyzéken nem szereplő és alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő vonatkozásában az alvállalkozó beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésének az ajánlatkérő vagy részvételre jelentkező által történő kezdeményezése érdekében nem csatolta az alvállalkozó által kitöltött, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott minta szerinti adatlapokat, nyilatkozatokat, vagy
d) akinek a kiegészítő ellenőrzése során a nemzetbiztonsági szolgálat az érintett beszerzési eljárás vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázati tényező, vagy a nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését veszélyeztető biztonsági kockázati tényező fennállását állapította meg.
*A gazdasági szereplőknek az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett listája.
A Vbt. 129. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, vagy alvállalkozót,
a) akit a jegyzékből a beszerzési eljárás alatt töröltek,
b) aki a megelőző öt éven belül a jegyzékre való felvételére irányuló eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett.
A Vbt. 129. § (3) bekezdés alapján ha a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő valamelyik alvállalkozójával szemben nemzetbiztonsági kockázati tényező merül fel, egy esetben a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő ezen alvállalkozó helyett mást jelölhet meg. A második ilyen esetben, vagy ha két vagy annál több alvállalkozónál merül fel nemzetbiztonsági kockázati tényező, a részvételre jelentkezőt, illetve ajánlattevőt az eljárásból ki kell zárni.
A Vbt. 129. § (5) bekezdése alapján a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásból ki kell zárni az olyan részvételre jelentkezőt, aki nem teljesíti a Mavtv.-ben a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok felhasználásához előírt feltételeket.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Vbt. 46. § (5) bekezdése alapján
a) a beszerzési eljárás részvételi felhívás feladásának napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan, ezzel egyenértékű okiratot kell benyújtania, amely igazolja a 45. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását, vagy
b) ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki az a) pont szerinti kivonatot vagy okiratot, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, az részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot kell benyújtania.
Ha Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező vagy ajánlattevő esetén a kizáró ok fenn nem állása az ajánlatkérő számára ingyenesen elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján.
A Vbt. 46. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Vbt. 128. § (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező, az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát a kizáró okok ellenőrzése során az ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A(z) (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt. (Kiegészítő iratok III. fejezet 10. sz. melléklet)

Amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (https://e-beszamolo.im.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.

Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmaságát a Vbt. 48. § (2) bekezdése alapján kell igazolnia. A beszerzés tárgyából (irodai rendeltetésű vagy közhasználatú, új épületre vonatkozó teljeskörű kivitelezés, mely kiterjed fizikai védelmi vagy rendészeti biztonságtechnikai szakágra is) származó árbevételt az eredeti pénznemben/devizanemben kell megadni. (Kiegészítő iratok III. fejezet 11. sz. melléklet)

Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás közzétételének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu).

A Vbt. 48. § (3) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve a beszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás, illetve a beszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a (közös) részvételre jelentkező köteles kiegészítő tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a Vbt. 48. § (3) bekezdése szerint. A részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás, illetve a beszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. (Kiegészítő iratok III. fejezet 12. sz. melléklet)
A részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Vbt. 50. § (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet, továbbá a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését.
Az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. (Vbt. 50. § (7) bekezdés) (Kiegészítő iratok III. fejezet 13/1. sz. melléklet)
Kezességvállalás esetén nem szükséges szerződésben, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás közzétételének napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A Vbt. 48. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt irodai rendeltetésű vagy közhasználatú, új épületre vonatkozó teljeskörű kivitelezésből származó árbevétele, mely kiterjed fizikai védelmi vagy rendészeti biztonságtechnikai szakágra is – általános forgalmi adó nélkül - el kell, hogy érje legalább a 200.000.000 HUF értéket.
Közös ajánlattétel esetén, a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők a Vbt. 48. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott követelményeknek, mivel kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Vbt. 50. § (5) és (6) bekezdés pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Ez esetben csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kiegészítő iratok III. fejezet 13/2. sz. melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételi jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
M.1/1. A Vbt. 49. § (3) bekezdése a) pont alapján a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtania:
A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata az eljárást megindító felhívás közzététele időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) megvalósított munkáiról, (minimum 500.000.000 Ft értékű, irodai rendeltetésű vagy közhasználatú, befejezett, új épületre vonatkozó teljeskörű kivitelezés) (Kiegészítő iratok III. fejezet 14/1. sz. melléklet) az alábbi adatok megadásával:
• a szerződés tárgya,
• a végzett tevékenység leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen (minimum 500.000.000 Ft értékű, irodai rendeltetésű vagy közhasználatú, befejezett, új épületre vonatkozó teljeskörű kivitelezés),
• az M.1/1. pontban meghatározott építési beruházás értéke,
• a teljesítés időpontja (év, hó, nap),
• a teljesítés helyszíne,
• a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,
• kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
• nyilatkozat arról, hogy a kivitelezés a szakmai szabályoknak megfelelően valósult meg, és azt szabályszerűen fejezték be.
M.1/2. A Vbt. 49. § (3) bekezdése a) pont alapján a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtania:
A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata az eljárást megindító felhívás közzététele időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) megvalósított munkáról, (a 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet szerinti B-szintű, fizikai védelmi vagy rendészeti biztonságtechnikai szakágra kiterjedő kivitelezési munka) (Kiegészítő iratok III. fejezet 14/2. sz. melléklet) az alábbi adatok megadásával:
• a szerződés tárgya,
• a végzett tevékenység leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen (minimum 10.000.000 Ft értékű, a 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet szerinti B-szintű fizikai védelmi vagy rendészeti biztonságtechnikai szakágra kiterjedő, befejezett kivitelezési munka),
• az M.1/2. pontban meghatározott építési beruházás értéke,
• a teljesítés időpontja (év, hó, nap),
• a teljesítés helyszíne,
• a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,
• kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
• nyilatkozat arról, hogy a kivitelezések a szakmai szabályoknak megfelelően valósultak meg, és azokat szabályszerűen fejezték be.

Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu).

M.2. A Vbt. 49. § (3) bekezdése d) pont alapján a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtania:
A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről a Kiegészítő iratok III. fejezet 15/1. sz. melléklet szerinti táblázat kitöltésével.
A szakemberekre vonatkozóan meg kell adni az alábbiakat:
M.2. a) esetén:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) „AT-ÉFMV-MA” szakértői jogosultság
d) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel száma
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) az „MV-É” szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
d) Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztráció
e) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-MA” szakértői jogosultság megszerzéséhez
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) iskolai, szakmai végzettsége,
d) az „MV-É” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása,
e) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-MA” szakértői jogosultság megszerzéséhez.
M.2. b) esetén:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) „AT-ÉFMV-ÉV” szakértői jogosultság
d) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel száma
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) az „MV-ÉV” szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
d) Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztráció
e) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-ÉV” szakértői jogosultság megszerzéséhez
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) iskolai, szakmai végzettsége,
d) az „MV-ÉV” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása,
e) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-ÉV” szakértői jogosultság megszerzéséhez.
M.2. c) esetén:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) „AT-ÉFMV-V” szakértői jogosultság
d) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel száma
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) az „MV-VZ” szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
d) Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztráció
e) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-V” szakértői jogosultság megszerzéséhez
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) iskolai, szakmai végzettsége,
d) az „MV-VZ” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása,
e) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-V” szakértői jogosultság megszerzéséhez.
M.2. d) esetén:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) „AT-ÉFMV-ÉG” szakértői jogosultság
d) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel száma
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) az „MV-ÉG” szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
d) Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztráció
e) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-ÉG” szakértői jogosultság megszerzéséhez
Vagy:
a) az 1 fő szakember neveb) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) iskolai, szakmai végzettsége,
d) az „MV-ÉG” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása,
e) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-ÉG” szakértői jogosultság megszerzéséhez.
M.2. e) esetén:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) „AT-ÉFMV-K” szakértői jogosultság
d) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel száma
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) az „MV-KÉ” szakértői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
d) Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztráció
e) 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-K” szakértői jogosultság megszerzéséhez
Vagy:
a) az 1 fő szakember neve
b) tájékoztatás, hogy az 1 fő szakember milyen módon kerül a biztonsági beszerzési eljárásba bevonásra*
c) iskolai, szakmai végzettsége,
d) az „MV-KÉ” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása,
e) a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idő megadása az „AT-ÉFMV-K” szakértői jogosultság megszerzéséhez.
Nem Magyarországon letelepedett szakember esetén a letelepedése szerinti országban a szerződés tárgya szerinti tevékenységhez előírt engedély vagy jogosítvány másolata, szervezeti vagy kamarai tagságról szóló igazolás másolata. (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/1. sz. melléklet szerinti táblázat mögé csatolva.)
*Az alkalmasság igazolására megnevezett szakemberek esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen módon kerülnek a szerződés teljesítésébe bevonásra (pl. részvételre jelentkező alkalmazottja, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet alkalmazottja, kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy, alvállalkozó alkalmazottja).
Csatolandó:
— Nyilatkozat továbbá a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az M.2. a)-g) pontok szerinti szakemberek részéről: saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/2. sz. melléklet),
— A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az M.2. a)-e) pontok szerinti szakemberek részéről: végzettséget, igazoló dokumentum - amennyiben szükséges (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/3. sz. melléklet),
— A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az M.2. f)-g) pontok szerinti szakemberek részéről: végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/3. sz. melléklet),
— A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az M.2. a-e) pontok szerinti szakemberek részéről: önéletrajz a szakmai tapasztalat igazolására – amennyiben szükséges (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/4. sz. melléklet),
— A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az M.2. f)-g) pontok szerinti szakemberek részéről: önéletrajz a szakmai tapasztalat igazolására (Kiegészítő iratok III. fejezet 15/4. sz. melléklet).
M.3. A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott érvényes nukleáris minősítés másolatát vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelem másolatát kell benyújtani. (Kiegészítő iratok III. Fejezet 16. sz. melléklet)
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás közzététele időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) nem valósított meg minimum 500.000.000 Ft értékű, irodai rendeltetésű vagy közhasználatú, befejezett, új épületre vonatkozó teljeskörű kivitelezést.
Alkalmatlan továbbá, ha a kivitelezés nem a szakmai szabályoknak megfelelően valósult meg, és azt nem szabályszerűen fejezték be.
M.1/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás közzététele időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) nem valósított meg minimum 10.000.000 Ft értékű, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet szerinti B-szintű fizikai védelmi vagy rendészeti biztonságtechnikai szakágra kiterjedő, befejezett kivitelezési munkát.
Alkalmatlan továbbá, ha a kivitelezés nem a szakmai szabályoknak megfelelően valósult meg, és azt nem szabályszerűen fejezték be.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
a) minimum 1 fő szakemberrel, aki az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti magasépítési felelős műszaki vezetői (AT-ÉFMV-MA) jogosultsággal rendelkezik
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és Magyar Építész Kamarai vagy Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-É” kategóriás, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-É” kategóriás magasépítési felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet] szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel,
b) minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági felelős műszaki vezetői (AT-ÉFMV-ÉV) jogosultsággal
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-ÉV” kategóriás, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-ÉV” kategóriás építményvillamossági felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
c) minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti vízgazdálkodási építmények felelős műszaki vezetői (AT-ÉFMV-V) jogosultsággal
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „MV-VZ” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-VZ” kategóriás, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-VZ” kategóriás vízgazdálkodási építmények felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
d) minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti épületgépészeti felelős műszaki vezetői (AT-ÉFMV-ÉG) jogosultsággal
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „MV-ÉG” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-ÉG” kategóriás, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-ÉG” kategóriás épületgépészeti felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
e) minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti közlekedési építmények felelős műszaki vezetői (AT-ÉFMV-K) jogosultsággal
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultsággal és Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval, továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel
Vagy
• minimum 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-KÉ” kategóriás, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-KÉ” kategóriás közlekedési építmények felelős műszaki vezetői tevékenységhez tartozó, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik továbbá a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.
f) minimum 1 fő, legalább középfokú (51-5401-01 azonosítószámú OKJ-s vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki a minőségirányítás területén legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
g) minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.19.) Korm. rendeletben (190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet) előírt B-szintű fizikai védelmet biztosító fizikai védelmi rendszer műszaki tervezésére illetve szerelésére jogosító, érvényes vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő igazolvánnyal és B-szintű fizikai védelmet biztosító fizikai védelmi rendszer szerelése területén legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal.
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) létesítésével, átalakításával összefüggően építési-szerelési munkák vagy építési-kivitelezési munkák végzésére vonatkozó, érvényes nukleáris minősítéssel, vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
A korábban ugyanilyen tárgyban indult biztonsági beszerzési eljárás eredménytelen lett a Vbt. 90. §-a alapján
Ajánlatkérő a Vbt. 71. §-a alapján, a Vbt. 70. § (6) bekezdésre tekintettel gyorsított tárgyalásos eljárást indít, mert a törvény által előírt határidők nem lennének tarthatóak az alábbi indokok miatt:
A Paks2 atomerőművi blokkok építésének terület-előkészítési feladatai között szerepel az új “F7” jelű portaépület és a hozzá tartozó előszűrő épület, kerékpártároló, valamint a csatlakozó utak, térburkolatok minden szakágra kiterjedő építési-szerelési munkáinak elvégzése, melyet határidőre kell elkészíteni. Ezek késedelme esetén veszélybe kerül a Paks2 atomerőművi blokkok építési munkáinak határidőre történő teljesítése.
A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
Tervezett minimum 1 és maximum 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A IV.1.2) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott beszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.3.2021 - 14:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátása

Az érdeklődő gazdasági szereplők a kiegészítő iratokat a részvételi felhívás közétételének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig töltheti(k) le az ajánlatkérő https://nemzetbiztonsagibeszerzes.npp.hu web oldaláról. A kiegészítő iratok Word, illetve pdf formátumban érhetőek el.

A letöltés feltétele az ajánlatkérő által a https://nemzetbiztonsagibeszerzes.npp.hu web oldalon szereplő „Adatlap” kitöltése és a „Titoktartási nyilatkozat” cégszerű aláírással történő csatolása a weboldalon keresztül, melynek kézhezvétele után az ajánlatkérő megküldi a kiegészítő iratok letöltéséhez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót az érdeklődő gazdasági szereplő által megjelölt elektronikus e-mail címre.

A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
Kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátása
A kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A beruházás műszaki terjedelmét a jelen felhívás “II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása” pont táblázatában szereplő kiviteli tervdokumentációk részletesen tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
2. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás a Vbt. 41. § alapján történik. Az ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatást e-mailen Word formátumban is küldjék meg, a részvételi felhívás I.1.) pontjában jelzett e-mail címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében.
A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
3. A részvételi jelentkezés benyújtása
A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám), a benyújtás módja:
Postai úton történő megküldés esetén: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7031 Paks, Pf. 71. Gyorspostával történő feladás esetén: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, Hrsz. 8803/17., 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
A részvételi jelentkezéseket a IV.3.4) pontban meghatározott határidőig kell benyújtani 1 db eredeti (papír alapú) példányban, és 1 db – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) a kiegészítő iratokban részletesen leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.
Minden esetben fel kell tüntetni a külső borítékon a biztonsági beszerzési eljárás tárgyát, valamint azt az információt, hogy a küldemény nem bontható fel a részvételi jelentkezési határidő lejárata előtt.
A Vbt. 58. § (1) bekezdése a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi határidő lejárta után nyújtották be.
Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a részvételre jelentkező neve, címe (székhelye, lakóhelye). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
4. A részvételi jelentkezés bontása
A Vbt. 132. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezésekről külön jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő az egyes részvételi jelentkezésekről készített külön jegyzőkönyvet a részvételre jelentkezők részére a saját részvételi jelentkezésük vonatkozásában küldI meg.
5. Minősített adatok köre
A Vbt. 126. § alapján az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles meghatározni a minősített adatok körét és minősítési szintjét.
A minősített adatok köre A minősítési szintje
A teljesítés során keletkező adatok
(adott esetben) “Korlátozott terjesztésű”
Az ajánlatkérő a minősített adatok körét módosíthatja, kiegészítheti az eljárás során.
6. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezésében arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a értelmében mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Vbt. 51. § (4) bekezdés.)
7. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
8. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely a Vbt. 53. § (5) bekezdése szerinti információkat (részvételre jelentkező neve, székhelye vagy lakóhelye) tartalmazza és a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerülnek.
9. A Vbt. 51. § (6) bek. alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a beszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint
b) az a) pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
A Vbt. 51. § (6) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
10. Hiánypótlás
Hiánypótlás és felvilágosítás kérésére a Vbt. 56. §-ában és 131. §-ában foglaltak az irányadóak.
Amennyiben a Kiegészítő iratok nyilatkozatmintát tartalmaznak valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Vbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
11. Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett gazdasági szereplők jegyzékre (Jegyzék) való kerülése
Azoknak a részvételre jelentkezőknek, alvállalkozóknak, kiemelt alvállalkozóknak, akik nem szerepelnek az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett, a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas gazdasági szereplők listáján, a kiegészítő iratokban található, kitöltött adatlapokat, nyilatkozatokat kell a részvételi jelentkezéssel együtt, külön dokumentumként benyújtani. A Kiegészítő iratok IV. Fejezetben található kitöltött mellékletek alapján az ajánlatkérő kezdeményezi a Jegyzékre való felkerülést.
A Jegyzékre való felkerüléshez szükséges adatlapok, nyilatkozatok benyújtása az alvállalkozók, kiemelt alvállalkozók részéről az érvényes részvételi jelentkezés feltétele.
12. Alvállalkozók, kiemelt alvállalkozók Jegyzékén való szereplése
Az ajánlatkérő a Vbt. 117. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattételi szakaszt lezáró összegezés megküldésének feltétele az ajánlattevő és a kiemelt alvállalkozó Jegyzékre való felvétele, továbbá az ajánlattevő által igénybevett alvállalkozó jegyzékre vételi feltételnek legkésőbb a saját teljesítésének megkezdéséig tegyen eleget.
13. A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok közös részvételi jelentkezése esetén
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
– a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
– a közös részvételi jelentkezést benyújtók – cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölése, hogy képviselőként melyik részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával.
A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését.
A közös részvételi jelentkezés esetében követelmény, hogy a részvételi jelentkezés kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmazza, hogy kik a közös részvételre jelentkezők. Ajánlatkérő felhívja a közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közös részvételi jelentkezés benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a Felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételi jelentkezőkként (közös részvételi jelentkezők elnevezés alatt) tegyék meg.
14. Biztosítékok
Jóteljesítési biztosíték: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Vbt. 99. § (6) bekezdése alapján teljesíthetőek.
Kötbérek:
1. Késedelmes teljesítés esetén:
A szerződésben meghatározott részteljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén, beleértve a hibás teljesítés esetén a javításra rendelkezésre álló határidő be nem tartását, minden késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után 300.000 Ft/nap, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
2. Hibás teljesítési kötbér: az ellenszolgáltatás nettó összegének tíz százaléka.
3. Nem teljesítési kötbér: az ellenszolgáltatás nettó összegének húsz százaléka.
Jótállás és kellékszavatosság:
A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételtől számított minimum 24 hónap.
A részletes feltételeket az ajánlattételi szakaszban a szerződéstervezet fogja tartalmazni.
15. A szerződéskötés feltétele
1) A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen minimum 3 fő, építész, épületgépész és épületvillamos szakterületen 1-1 fő felelős munkavezetővel, akik rendelkeznek a szerepkör betöltéséhez szükséges, általános engedéllyel (TLF004_NY38 „Felelős munkavezetői megbízás”), a felelős munkavezetőnek rendelkezni kell a TLF-004 szerinti megbízással.
A szerepkör betöltéséhez szükséges, általános engedélyt a vállalkozó igényli, és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. koordináló szervezete, valamint üzemviteli szervezete állítja ki.
A felelős munkavezetői megbízás követelményeit a TLF004_NY38 „Felelős munkavezetői megbízás” tartalmazza.
Ajánlatkérő a szakemberek meglétére vonatkozóan a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot kér a részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező részéről, a szakemberek meglétét és rendelkezésre állását pedig a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi*.
2) A szerződés megkötésének feltétele, hogy a szerződés teljesítésében résztvevő azon gazdasági szereplőnek, amelynek a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, rendelkezzen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt sugárvédelmi ellenőrző rendszerek méréstechnikai berendezéseinek szerelésére vonatkozó, érvényes nukleáris minősítéssel.
Ajánlatkérő a minősítés megszerzésére vonatkozóan a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot kér a részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező részéről, a minősítés meglétét pedig a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi*.
3) Hegesztési munkát csak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított „TT” (Tűzveszélyes tevékenység) típusú vizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező szakember végezhet. A vizsgáról a Megrendelő Oktatási Osztálya nyújt tájékoztatást.
Ajánlatkérő a fenti előírás vállalására vonatkozóan a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot kér a részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező részéről, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által szervezett, „TT” (Tűzveszélyes tevékenység) típusú vizsga vagy az azzal egyenértékű tűzvédelmi vizsga meglétét pedig 1 fő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi*.
*Ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül ellenőrzi az 1)-3) pontban előírtakat. A nyilatkozatok be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Vbt. 95. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Felelősségbiztosítás
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége.
Az ajánlattevő és az alvállalkozói és egyéb közreműködői kötelesek kivitelezői felelősségbiztosítást kötni és a szerződés megkötésétől kezdődően az elvégzett kivitelezési tevékenység ajánlatkérő általi végleges átvételétől számított legalább 24 hónapig fenntartani. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 M HUF/kár/év
Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás Tóth Gábor csoportvezetőtől kérhető, a kozbeszerzes@npp.hu e-mail-címen, +36 75 508285 telefonszámon.

17. A Vbt. 72. § (1) bekezdés szerinti előírás – előzetes tájékoztatásul
1) A műszaki leírás azon minimumkövetelménye, amelyről ajánlatkérő nem fog tárgyalni:
A Műszaki leírás 3.1.3. pontja szerinti előírás:
“Az ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt berendezések (személysugárkapuk) gyártásához és beszállításához beszerzési engedélyezési dokumentáció készítése szükséges a Megrendelő FEL007_M11 eljárásrendjének hatályos verziója szerint, valamint a 000097G00045 EBA számú generáltervezői eljárásrend hatályos verziójának követelményeinek megfelelően.”
2) A szerződéses feltételek azon minimumkövetelménye, amelyről ajánlatkérő nem fog tárgyalni:
A Paksi Atomerőmű üzemi területére vonatkozó szabályszegési kötbér mértéke az alábbiak szerint:
Súlyossági kategória
Kevésbé súlyos hiba, nem-megfelelőség Súlyos hiba, nem-megfelelőség Rendkívül
Súlyos hiba, nem-megfelelőség
Kötbér összege első hiba, nem-megfelelőség esetén 100 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft
Kötbér összege ismételt hiba, nem-megfelelőség esetén 200 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft
A részletes feltételeket a szerződéstervezet illetve az ajánlattételi szakasz dokumentumai fogják tartalmazni.
18. A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2021.3.31.
19. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2021.4.22.
21. A szerződés megkötésnek tervezett időpontja: 2021.4.30.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 138. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
2.3.2021