Diensten - 114237-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Gezondheidsdiensten

2018/S 051-114237

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
Ter attentie van: Martyna Kosiuk
90-032 Łódź
Polen
Telefoon: +48 422754884
E-mail: martyna.kosiuk@nfz-lodz.pl
Fax: +48 422754968

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://nfz-lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85100000

Beschrijving
Gezondheidsdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 934 727,00 PLN
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

American Heart of Poland Spółka Akcyjna
ul. Sanatoryjna 1
43-450 Ustroń
Polen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 934 727,00 PLN
Zonder btw