Leveringen - 114291-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Mediaș: Aardgas

2018/S 051-114291

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Piața C. I. Motaș nr. 1
Contactpunt(en): Adela Pînzar
551018 Mediaș
Roemenië
Telefoon: +40 269801479
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.transgaz.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09123000

Beschrijving
Aardgas.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 3 354 750,00 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 128
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

S.C. Wiee România S.R.L.
Str. Popa Savu nr. 79–81, et. 5, sector 1
011434 București
Roemenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 3 354 750,00 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 354 750,00 RON
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen