Diensten - 114310-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Technische bijstandsdiensten

2018/S 051-114310

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

S. E. Correos y Telégrafos, S. A.
Vía Dublín, 7
Ter attentie van: UNIDAD DE CONTRATACION
28042 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 915963071
E-mail: Buzon_Contratacion_bienes@correos.com
Fax: +34 915963916

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71356200

Beschrijving
Technische bijstandsdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 679 908,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: MT170012
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Indra Sistemas, S. A.
Spanje

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 679 908,00 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen