A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 114397-2020

09/03/2020    S48

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 048-114397

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó új

Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum

Megvalósításához szükséges építész eti és szakági tervezés.

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján az új Nemzeti Galéria és

Ludwig Múzeum új épületének:

1. vázlatterv elkészítése, jóváha gyatása

2. építési engedélyezési tervdokumentác ió összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős

Határozat megszerzése;

3. Az építési hely kivitele zésmegkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a

Tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az

Engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű

Elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszak i tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és

Szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

4. teljes körű kiviteli tervek készítése;

5. tervezői művezetés;

6. projektzárás tervezé si feladatai.

Ajánlatkérő a kivitelezés alatti terv ezői művezetésre vonatkozóan és a

Szerződéstervezetben megjelölt áttervezésre vonatkozóan opcionálisan kér ajánlatot ajánlattevőtől.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 10/12/2015
Befejezés: 13/12/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 007-008719

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/11/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sanaa Jimusho Ltd.
Postai cím: 2-6-7 Hana koganei Minamicho, Kodaira City
Város: Tokió
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 187- 0002
Ország: Japán
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Bánáti + Hartvig Kft.
Postai cím: Vaskapu u. 10-14./C.110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 650 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma: 2019.9.15.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/03/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum

Megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés.

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének:

1. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

2. építési engedélyezési tervdokumentáci ó összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős

Határozat megszerzése;

3. Az építési hely kivitele zésmegkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a

Tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az

Engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű

Elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszak i tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és

Szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

4. teljes körű kiviteli tervek készítése;

5. tervezői művezetés;

6. projektzárás tervezé si feladatai.

Ajánlatkérő a kivitelezés alatti terv ezői művezetésre vonatkozóan és a

Szerződéstervezetben megjelölt áttervezésre vonatkozóan opcionálisan kér ajánlatot ajánlattevőtől.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 10/12/2015
Befejezés: 31/03/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 827 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sanaa Jimusho Ltd.
Postai cím: 2-6-7 Hana koganei Minamicho, Kodaira City
Város: Tokió
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 187-0002
Ország: Japán
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Bánáti + Hartvig Kft.
Postai cím: Vaskapu u. 10-14./C.110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): "Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezési Ütemterv belső határidői a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerint módosulnak, azzal, hogy a Módosítás hatálybalépésével a megállapodáshoz csatolt 1. számú melléklet, a Szerződés 2. számú melléklete helyébe lép."Tervezési díj Nettó 2 657 500 000 Ft + ÁFA, azaz Kettőmilliárd-hatszázötvenhétmillió-ötszázezer forint.

2.2. A Kbt. 141.§ (6) bekezdésre hivatkozással a Szerződés 13.1. pont b) alpontja szerinti, Teljesítési Biztosítékról szóló rendelkezés törlésre kerül. A Szerződés 13.1. pontjának további rendelkezései változatlanok maradnak.

2.3. A Kbt. 141.§ (6) bekezdésre hivatkozással a Szerződés 13.10. pontjában meghatározott Jótállási Biztosítékról szóló rendelkezés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Tervező a jótállási kötelezettség biztosítására köteles legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 2.1. pont szerinti nettó Tervezési díj 1 %-ának (egy százalékának) megfelelő mértékű Jótállási Biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek.” A 13.10. pont további rendelkezései változatlanok maradnak.

2.4. A Tervezési Feladatleírás helyébe a Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt, módosított Tervezési Feladatleírás lép.

2.5. A Tervezési Ütemterv helyébe a Módosítás 2. számú mellékleteként csatolt, módosított Tervezési Ütemterv lép.

2.6. A Számlázási Ütemterv helyébe a Módosítás 3. számú mellékleteként csatolt, módosított Számlázási Ütemterv lép.A jelen módosításban foglaltaknak a Szerződés 13.6. pontjának történő megfeleltetése érdekében a Módosítás 2.1. pontjában meghatározott, megemelt Tervezési díj összege alapján számított, a Módosítás 2.2. pontjában megjelölt mértéknek megfelelően a Teljesítési Biztosíték a Szerződésben meghatározott módon megváltoztatásra kerül.A Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. Számú Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 2.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.1.1 Tervezési Díj 2 677 500 000 Ft + áfa, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-ötszázezer forint + áfa tervezési Díj illeti meg.”

2 A Tervezési Feladatleírás helyébe a jelen 3. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező módosított Tervezési Feladatleírás lép.

3 A Tervezési Ütemterv helyébe a jelen 3. számú Módosítás 2. számú mellékletét képező módosított Tervezési Ütemterv lép.

4 A Számlázási Ütemterv helyébe a jelen 3. számú Módosítás 3. számú mellékletét képező módosított Számlázási Ütemterv lép.A tervezési Díj módosulására tekintettel a Tervező köteles a Szerződés 13.6 pontja alapján a Teljesítési Biztosítékot kiegészíteni vagy a létező Teljesítési Biztosítékot az új Tervezési Díjnak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni. A teljesítési határidők meghosszabbítására tekintettel a Tervező köteles a Szerződés 13.6 pontja alapján a Teljesítési Biztosítékot kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig érvényes Teljesítési Biztosítékra kicserélni.Felek megállapodnak, hogy a jelen 4. számú Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 2.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.1.1 Tervezési Díj 2 827 500 000 Ft + áfa, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázhuszonhétmillió-ötszázezer forint + áfa tervezési Díj illeti meg.”

2. A Tervezési Feladatleírás helyébe a jelen 4. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező módosított Tervezési Feladatleírás lép.

3. A Tervezési Ütemterv helyébe a jelen 4. számú Módosítás 2. számú mellékletét képező módosított Tervezési Ütemterv lép.

4. A Számlázási Ütemterv helyébe a jelen 4. számú Módosítás 3. számú mellékletét képező módosított Számlázási Ütemterv lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen 4. számú Módosítás 3. pontjában meghatározott módosítások a jelen 4. számú Módosítás 2.2 pontja alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelnek, mivel:(i) a módosítást olyan, a jelen 4. számú Módosítás 2.2. pontjában részletezett körülmények tették szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

(ii) a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (tervezési szerződés) jellegét, mivel a Szerződésben foglalt tervezési tevékenység jellege nem változik meg;

(iii) a módosítás eredményeként a Tervezési Díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott határértéket, tekintettel arra, hogy a módosítás - a korábbi azonos jogalap alapján történő módosításokkal együtt - 4,69 %-kal növeli meg a Tervezési Díjat. a jelen 4. számú Módosítás 3. pontjában meghatározott módosítások a jelen 4. számú Módosítás 2.1. és 2.3. pontja alapján a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 650 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 827 500 000.00 HUF