Teenused - 114405-2018

15/03/2018    S52

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud kohustuste uuring – aktuaari teenused

2018/S 052-114405

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12 Rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: ECA Procurement Service
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud kohustuste uuring – aktuaari teenused

Viitenumber: AO 635
II.1.2)CPV põhikood
66523000 Pensionikindlustusnõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Leping ekspertuuringu tegemiseks Euroopa Komisjoni statistika eest vastutava peadirektoraadi (Eurostat) poolt Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud 2017. aasta ja 2018. aasta kohustusi käsitlevate aastaste arvutuste kontrollimise kohta.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 135 000.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

Töövõtja ruumid, v.a koosolekud Luxembourgis/Brüsselis. Teabe turvalisuse ja töötajate isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks võidakse töövõtjalt nõuda turvalises andmeruumis töötamist.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Nõutavad teenused on jagatud viieks ülesandeks:

31.12.2017 seisu kohustustega seotud ülesanded (6 kuud, kuni 2018. aasta septembri lõpuni):

1. ülesanne.

Metoodilise lähenemisviisi arendamine, sh kõik muutujad ja andmed, mida kasutatakse ELi pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaarse kohustuse uuesti arvutamiseks (hiljemalt 31.5.2018);

2. ülesanne.

2017. aastast pärinevat teavet kasutades metoodilise lähenemisviisi katsetamine (ja võimalik läbivaatamine), mille tulemusena oleks võimalik uuesti arvutada ELi 2017. aasta pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaarsed kohustused, sh selgitus mis tahes oluliste erinevuste kohta (üle 2 %) 2017. aasta jaoks uuesti arvutatud üldise aktuaarse kohustuse ja Eurostati ekspertide arvutatud kohustuse vahel. Selgitus tuleb lisada vahesummade arvutuste ja individuaalsete parameetrite kohta, mille erinevus ületab 10 %.

31.12.2018 seisu kohustustega seotud ülesanded (4 kuud, kuni 2019. aasta mai lõpuni):

3. ülesanne.

ELi 2018. aasta pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaarsete kohustuste uuesti arvutamine, kasutades selleks valitud metoodikat ning 2018. aasta teavet, ning selgituse lisamine mis tahes oluliste erinevuste kohta (üle 2 %) 2018. aasta jaoks uuesti arvutatud üldise aktuaarse kohustuse ja Eurostati ekspertide arvutatud kohustuse vahel. Selgitus tuleb lisada vahesummade arvutuste ja individuaalsete parameetrite kohta, mille erinevus ületab 10 %.

4. ülesanne.

ELi pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaarse kohustuste arvutamise ja metoodika kohased järeldused ja soovitused;

Kahe lõpparuande esitamisele järgnev ülesanne:

5. ülesanne.

Kontrollikoja abistamine eespool nimetatud tulemuste kliiringus (kuni 31.12.2019), sh tugi selliste kommentaaride analüüsimisel, mis on saadud komisjonilt ja/või muudelt sidusrühmadelt, ning asjaomaste vastuste koostamine, samuti komisjoni ja/või muude sidusrühmadega koosolekute ettevalmistamine ja nendest osavõtmine (maksimaalselt 15 tööpäeva kõikide punktis 3 kirjeldatud profiilide jaoks).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: vt tehnilise kirjelduse jaotist 8 / Osakaal: 40
Hind - Osakaal: 60
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi üldeelarve
II.2.14)Lisateave

Kontrollikoja ja Eurostati avakoosolekud on kavandatud 2018. aasta märtsi/aprillikuusse ning ülesannete täitmine algab hiljemalt 1.4.2018 (eeldusel, et leping sõlmitakse enne seda).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2017/S 208-429511
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: DQC 635
Nimetus:

Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud kohustuste uuring – aktuaari teenused

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
26/02/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 5
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Nexyan SPRL
Riiklik registreerimisnumber: 0874.788.560
Postiaadress: Rue du Congrès 35
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 250 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 135 000.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vaidlustuse võib esitada Euroopa Liidu Üldkohtule 2 kuu jooksul hageja teavitamisest tema pakkumise edu või ebaedu kohta või kui teavitamist ei toimu, siis 2 kuu jooksul kuupäevast, mil vastav isik on asjakohase teabe saanud. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Procurement Service
Postiaadress: 12 Rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
07/03/2018