Varor - 114409-2018

15/03/2018    S52

Nederländerna-Petten: NL-Petten: Direkt/direkta varukontrakt (2 delar) för: ersättning av säkerhetsstängslet och uppdatering av detekteringssystemet samt relaterade tjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Petten

2018/S 052-114409

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC - Joint Research Centre, JRC.C - Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C - Energy, Transport and Climate (Petten)
Postadress: Westerduinweg 3
Ort: Petten
Nuts-kod: NL328 Not specified
Postnummer: 1755 LE
Land: Nederländerna
Kontaktperson: VUSKOVIC Lino
E-post: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3341
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

NL-Petten: Direkt/direkta varukontrakt (2 delar) för: ersättning av säkerhetsstängslet och uppdatering av detekteringssystemet samt relaterade tjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Petten

Referensnummer: JRC/PTT/2018/C/0020/RC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Direkt/direkta varukontrakt (2 delar) för: ersättning av säkerhetsstängslet och uppdatering av detekteringssystemet samt relaterade tjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Petten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL328 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Nederländerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

NL-Petten: direkt/direkta varukontrakt (2 delar) för: ersättning av säkerhetsstängslet och uppdatering av detekteringssystemet samt relaterade tjänster vid det gemensamma forskningscentrumet i Petten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 66
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 20
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3341

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/04/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/03/2018