Lieferungen - 114440-2019

12/03/2019    S50    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Tonerkassetten

2019/S 050-114440

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postanschrift: ul. Karolkowa 30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 01-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Jacent
E-Mail: zamowienia.publiczne.czestochowa@kowr.gov.pl
Telefon: +48 322180725
Fax: +48 322180740

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.kowr.gov.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie

Referenznummer der Bekanntmachung: CZE.WOP.SOA.260.1.2019.DJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192113
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 268.04 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125120
30125110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
NUTS-Code: PL22C
Hauptort der Ausführung:

KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

2) Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i podpisania.

3.2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych:

2a - wymagania technologiczne (dotyczy materiałów zalecanych przez producentów sprzętu oraz produktów równoważnych):

1) Materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta bez śladu ingerencji, przepakowania. Na opakowaniach musi być opis jednoznacznie identyfikujący produkt tj.: nazwa producenta, znak firmowy, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. Opakowania muszą posiadać zabezpieczenia, które pozwolą na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.

2) Materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów muszą być wolne od wad i fabrycznie nowe. Przez fabrycznie nowy towar Zamawiający uważa: produkt wykonany z nowych elementów (m. in. nowa obudowa, nowe bębny, fabrycznie nowe zabezpieczenia szczelności zbiorników), bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, kodem lub symbolem produktu, pojemnością, modelem sprzętu, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Oferowany materiał eksploatacyjny musi być w pełni kompatybilny z urządzeniami do których został przeznaczony (m. in. musi posiadać zamontowany przez producenta oryginalny układ elektroniczny (chip), którego funkcjonalność umożliwia pełną i prawidłową współpracę z oprogramowaniem sterującym urządzenia, np. zlicza wydrukowane strony, umożliwia sterowanie jakością wydruku, informuje o stanie materiałów eksploatacyjnych w tym także o braku tonera/tusza). Zamawiający nie uzna za towar fabrycznie nowy wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, jedynie wyczyszczonego przed ponownym napełnieniem lub wykonanego z zastosowaniem elementów używanych. Oferowany dla Zamawiającego materiał eksploatacyjny nie może pochodzić z materiałów, które wcześniej podlegały procesom regeneracji, recyklingu, prefabrykacji, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu.

3) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego.

4) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesione na opakowanie opis jednoznacznie identyfikujący produkt: znak firmowy producenta, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności.

5) Zamawiający nie dopuszcza materiałów posiadających pojemności startowe.

6) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytych tuszy i tonerów, utylizacji materiałów na własny koszt oraz dostarczenia, w terminie do 30 dni od daty wykonania usługi utylizacji, do Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonaną utylizację.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów eksploatacyjnych i będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego’ / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: Cena – 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/04/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/04/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Sekcja Zamiejscowa KOWR OT w Częstochowie, 43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 18, pokój nr 25 (I piętro).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/03/2019