Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 114735-2015

Näytä suppea näkymä

03/04/2015    S66

Luxemburg-Luxemburg: Keittiö-, ravintola- ja kahvilahenkilöstön toimittaminen

2015/S 066-114735

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, toimisto A1/029
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, yksikkö OIL.06, linja 002 – hankintamenettelyt ja sopimukset
Sähköpostiosoite: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-38312
Faksi: +352 4301-32109

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Keittiö-, ravintola- ja kahvilahenkilöstön toimittaminen
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 17: Hotelli- ja ravintolapalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Luxemburg.

NUTS-koodi LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on erilaisten tukipalvelujen toimittaminen sellaisia keittiöitä, ravintoloita ja kahviloita varten, joita Euroopan komissio hallinnoi (tai joita se voisi hallinnoida) Luxemburgin suurherttuakunnassa. Sopimusosapuolen henkilöstön on tuettava komission henkilöstön työryhmiä, jotka työskentelevät kyseisissä tiloissa. Palveluihin kuuluvat kokin, palveluhenkilöstön ja työryhmän johtajan tehtävät.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

55510000 Ruokalapalvelut, 55320000 Ateriantarjoilupalvelut, 55321000 Aterioiden valmistuspalvelut, 55322000 Kokkipalvelut, 55523100 Kouluruokailupalvelut, 55330000 Kahvilapalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Tämän sopimuksen käynnistämisen hetkellä palvelujen toimittamisen määrä on noin 355 000 tuntia sopimuksen keston aikana (neljä vuotta) tai noin 50 kokopäiväistä vastaavaa työntekijää.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ehdot ilmoitetaan sopimusluonnoksessa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OIL/06/PO/2015/009.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.5.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19.5.2015 - 14:30

Paikka:

Jean Monnet -rakennus, huone A1/040A.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Yksi henkilö kultakin tarjoajalta voi osallistua. Yksityiskohdat annetaan hallinnollisten ehtojen kohdassa I.6.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot

Hallinnolliset ehdot ja lisäasiakirjat (mukaan luettuina mahdolliset kysymykset ja vastaukset) voi ladata seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

Kiinnostuneita tahoja kehotetaan vierailemaan säännöllisesti kyseisellä verkkosivustolla, josta mahdolliset päivitykset ja vastaukset kysymyksiin ovat saatavissa. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tähän tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla. Painettua versiota ei toimiteta.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, vastaanottaja: Inez Jacquemyn
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-36491
Faksi: +352 4301-33789

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.3.2015